Back To Top
Yeni Ehl-i sünnetçilik: Ben Sıffînsiz yapamam; tekfirsiz hiç duramam!

Yeni Ehl-i sünnetçilik: Ben Sıffînsiz yapamam; tekfirsiz hiç duramam!

- A +

Geçen hafta sonu İstanbul’da Kur’an Çalışmaları Vakfı’nca düzenlenen “Bütün Boyutlarıyla Din Gerçeği” sempozyumunda sunduğum tebliğde mealen şöyle demiştim: Cumhuriyet’in kuruluşundan beri bu ülkede din, Hz. Yûsuf’un te’vil ettiği rüya gibi ya uzun zaman boyunca kıtlık ya da bolluk konusu olmuştur. Tek parti döneminde kamusal alan ve din konusunda kıtlık yaşandığı malumdur. 28 Şubat sürecinde Kemalist ve laikçi çevrelerin sözde laiklik adına ensemizde boza pişirdikleri de malumdur. Bugünkü Türkiye’de ise dinî bolluk yaşanmakta; fakat bu defa da din israf konusu olmaktadır.

Hususen son zamanda peyda olup hormon takviyesiyle gürbüzleştikleri intibaı uyandıran ve ulusal ölçekli televizyon kanallarında din adına sürekli olarak dedikodu yapıp dinî alanda kendileri gibi düşünmeyen birçok ilim-fikir adamını karalamayı marifet sanan birkaç fütursuz zevat yüzünden genelde din, özelde Ehl-i sünnet konusu şirazesinden çıkma aşamasına gelmiş durumdadır. Din konusundaki israf bu minvalde sürdüğü takdirde, İslamcılık gibi Ehl-i sünnet kavramının da çok yakında haraç mezat nesnesi olacağı kuşkusuzdur.

***

Ehl-i sünnet geçmişte olduğu gibi bugün de İslam dünyasının kahir ekseriyetine atıfta bulunan genel bir isimlendirme olup bünyesinde sayısız farklı görüş ve yorum barındıran çok büyük bir gövdedir. Bu itibarla, günümüzdeki birkaç fütursuz şımarığın sözde Ehl-i sünnet müdafiliği yaparken ne kadar sığ, sakil ve dar çerçeveli bir zihniyeti temsil ettiğini gözler önüne sermek için İslam düşünce tarihinde Ehl-i sünnetin temsil alanına ve/veya İslam’ın Sünnî yorumunun kendi içinde nasıl dallanıp budaklandığına dair birkaç örnek vermek faydalı olabilir.

***

Allah’ın gökte olduğuna inanan Ehl-i hadis Sünnîdir. Allah’ın her yerde hazır ve nazır olduğuna inanan Mâtüridî ve Eş’arî kelamcılar da Sünnîdir. “Namazda Kur’an’ın Arapçası okunmalı” diyen Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî fakihler Sünnîdir. “Namazda Kur’an’ın Farsça veya diğer dillerdeki tercümesi okunabilir” diyen İmam Ebû Hanîfe ve Hanefî fakihler de Sünnîdir. Vahdet-i vücûd fikrini savunan Molla Fenarî Sünnîdir. Bu fikri eleştiren Teftazânî de Sünnîdir. “Kadından peygamber olmaz” diyen Mâtüridiyye Sünnîdir. “Kadından peygamber olur” diyen Eş’ârîyye de Sünnîdir. Hz. Ömer’in müellefe-i kulûbla ilgili meşhur ictihadını, “İctihad yoluyla nesh” diye tanımlayan İmam Mâtüridî Sünnîdir. Bu konuda farklı düşünen sayısız Hanefî, Şâfiî, Mâlikî müfessir/fakih de Sünnîdir. “İnsanlar fıkıh konusunda Ebû Hanife’nin çoluk çocuğu mesabesindedir” diyen İmam Şafiî Sünnîdir. “Ebû Hanife Hz. Muhammed’in dinini değiştiren, hadise hezeyan diyen, küfründen dolayı iki kez tövbeye davet edilen bir fitnecidir” diyen İbn Hibbân da Sünnîdir. Anlaşıldığı kadarıyla bugünkü sekter Ehl-i sünnetçiler İbn Hibbân’ın fikrî nesebine müntesiptir.

***

Bu mesele bir tarafa, Ehl-i sünnet birkaç şımarığın sığ ve sakil söylemlerine kurban edilemeyecek kadar önemli ve değerli bir ilmî-fikrî zenginliktir. Ayrıca şunu belirtmek gerekir ki din (şer-i münezzel) insan ve tarihle buluştuğunda müevvelleşir. Başka bir ifadeyle, din ve dinî metnin (nass) insan zihnine taalluk ettiği an itibariyle farklı şekillerde yorumlanması kaçınılmaz bir gerçektir. Bu gerçekliğin tarihsel tecrübedeki karşılığı ise “mezhep”tir. Sorun mezhepte değil, faşizan mezhepçilikte, yani belli bir dönemdeki beşerî din yorumunun mutlak hakikatle özdeşleştirilmesindedir. Bizatihi din ile belli bir mezhebî yorum arasında özdeşlik kurmak ve tek hakikatçi dille konuşmak ya katıksız cahilliğin ya da “Ben Sıffînsiz yapamam; tekfirsiz hiç duramam” demeye çalışan hastalıklı bir ruh halinin dışa vurumu olsa gerektir.

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
hakan 02 Temmuz 2016 16:11
Mugalata. Pi sayısı 3 alınmakla 3 olmaz. 22/7'dir onun değeri. Saydığınız örneklerde pi sayısını 3 almışsınız. İnceliklere vakıf olmayan okur da yaldızlı sözleri ilim zannetmiş. Mezhepli olmakla mezhepçi olmak farklı şeyler. Mezhebe laf söylemiyorum faşizan mezhepçilere söylüyorum diyerek cüz'i sayıdaki kişiler yüzünden ekserin öyle anlaşılmasına neden olmuşsunuz. Bakalım en basit ilmi meseleleri dahi çarpıtmalar nereye kadar gidecek.
Zeki denız 22 Mayıs 2016 00:05
Allah razı olsun çok güzel izah
A.özdal 17 Mayıs 2016 21:37
Güzel
kadirsagdic 15 Mayıs 2016 10:16
Bu kadar guzel anlatilir, elinize saglik
mehmet TİLCİ 14 Mayıs 2016 09:39
Hocam toplumu bu fikrlerden mahrum bırakma yoksa sıffınciler uyduruk inanclarını zorla dayatırr kendileri gibi düşünmeyenleri kılıctan gecirir.
KARAR OKURU 09 Mayıs 2016 08:54
""Tekfirsiz hiç duramam" demeye calisan hastalikli bir ruh" ifadesiyle kimleri kastettiniz? Ehli sünnet alimlerinin ehli Kıble Tekfir edilmez deyişini nereye koyacağız.
KARAR OKURU 09 Mayıs 2016 10:15
2
Bugünün Türkiyesinde televizyon ekranlarında aleni bir şekilde ilim ve fikir adamlarını tekfir edenleri, memleketin dini imanı bizden sorulur diyen şov yapan din holiganlarını , facede, tvtrda ''sapık hocalar, kafirler'' diye fişleyenleri kastetti. Biraz dikkatli okursanız anlarsınız. Karar gazetesine teşekkür ediyorum.Hocamızı bizlerle buluşturduğu için.
KARAR OKURU 08 Mayıs 2016 22:27
Kıymetli hocam, çok yoğun çalıştığınızı biliyoruz ama en azından on beş günde bir periyodik bi tv programı yapamaz mısınız ?
HÜSEYİN KAZAN 08 Mayıs 2016 11:26
ÖZGÜR İRADENİN ÖZGÜRLEŞMESİ İÇİN BÖYLE FİKİR ATÖLYELERİNDEN TAZE YORUMLARA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR. FANATİZMİN BİR KÜLTÜR HÂLİNE GETİRİLDİĞİ DÜNYAMIZDA AKLEDEN VE ARAŞTIRAN İLAHİYATÇILARA ÇOK AMA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR.
Murat Öz 07 Mayıs 2016 19:31
Makalenizde bahsettiğiniz Müellefe-i kulûb meselesi gibi ameli hususlardaki ihtilaflar dinin zenginlikleridir. Bunlar günümüz gelenekçileri tarafından da ret edilmemektedir. Fakat yaratıcının cisim kabul edilmesi, gibi imana dayalı aykırılıklar ehli sünnet tarafından icmaya muhalif ve umumi esaslara ters oldukları için red edilmektedir. Fakat red edenler, iddia ettiğiniz gibi kimseyi tekfirle uğramamışlar... Sadece İbni Teymiye'nin ileri sürdüğü marjinal bir görüşü delilleriyle reddetmenin mezhepçilik kabul edilmesi, aslında birilerinin modernist islamcılığa dayalı "modern mezhepçilik" yapma gayreti olsa gerek.
KARAR OKURU 07 Mayıs 2016 19:15
İmam-ı Azam “Namazda Kur’an’ın Farsça veya diğer dillerdeki tercümesi okunabilir” dememiştir bir.. Ebû Hanîfe'nin "başka dilde kırâati caiz görme" ictihadından rucû ettiği Ebû Yusuf'un öğrencilerinden Ali b. el-Ca'd den rivayet edilmiştir, iki... Serahsî Mebsût isimli eserinde Ebû Hanîfe'nin ictihadını naklettikten sonra İmamın bunu mekruh gördüğünü de kaydetmiştir....üç.. Böyle önemli bir konuyu uluorta özensiz yazmak bir ilim adamına yakışmaz.. dört..
KARAR OKURU 07 Mayıs 2016 19:01
Hocam sizi çok seviyorum Karar a teşekkürler yazarları ve paylaşımları için...
Muhammed ünal 07 Mayıs 2016 16:25
Mustafa hoca birilerinin tekerine çomak sokuyorsun yakında saldırılar başlayacaktır
Harun ozbasaran 07 Mayıs 2016 14:51
Yüreğinize sağlık hocam. Acaba bu yazınız size ne gibi bir Reddiye getirecek merak ile bekliyoruz.
ehl-i sünnet 07 Mayıs 2016 14:41
Ama ehl-i sünnetten çıkıpta kur'an tetihseldir diyen hiç kimse yok. Furu meselelerde ihtilaf herezaman olabilir ve gayet doğaldır bunda yadırganacak bir şey ama kalkıpta kur'an rarisrldir desen sen dur diyecek birileri mutlaka çıkacak.
Okur 07 Mayıs 2016 14:35
Yeni ehli sünnetçilik: "Ben Sıffînsiz yapamam; tekfirsiz hiç duramam". "Yeni" kelimesini paranteze almış olsaydınız daha mertçe davranmış olurdunuz. Müslümanların yüzde doksandan fazla bir ekseriyetinin İslamı algılayış biçimine karşı donkişotluk yapmak kimseye bir fayda vermedi...
KARAR OKURU 07 Mayıs 2016 14:01
Kuranın her harfinin din sayıldığı bir coğrafyada HAYIIIIIR .''Kuranda din de var, örf de var. '' diyerek gönülleri fetheden CESURYÜREK. Allah yar ve yardımcın olsun.
Seval Yıldırım 07 Mayıs 2016 13:47
Bir yanımız feci halde Araplaşmışken , dinin başka örfün başka olduğunu zihnime yerleştiren güzel insan, seviyoruz seni .Takibe devam. Sizi Allah gönderdi.
taha 07 Mayıs 2016 13:07
akılcı ve dinamik bir yapısı olan ehli sünneti batıni ve mistik bir forma sokarak buradan tekfir fişekleri atan akıl mantık düşmanı zavallı cuhelanın ağlarının genişlemesinin önüne çekilen çelik bir set mahiyetindeki bu yazı sıklıkla işlenmeli ve 'dinini arayan dindar' halkımız bilinçlendirilmelidir.
Nuri TULUM.. 07 Mayıs 2016 12:11
Bu günkü sekter Ehli sünnetçiler hem İmam'I Azamcıdırlar hemde onun hakkında çağdaşları veya kendisinden sonra gelen onu tekfirle suçlayan lar hakkında hiç konuşmazlar..
semiramis 07 Mayıs 2016 11:51
İmam-ı Azam “Namazda Kur’an’ın Farsça veya diğer dillerdeki tercümesi okunabilir” demiyor. "Sadece Farsça" için böyle bir fetvası var. Bu fetvasına da ekser imamlar muhalefet etmişler. İcma esastır. Dini tahribe çalışan tek parti yönetimi de menhus kararını bu fetvaya dayandırmak istiyordu. Benim merak ettiğim husus şu: "Diğer dillerle" ilgili fetvasını hangi kaynağa dayandırıyorsunuz?
Ümit Çoğumlu 07 Mayıs 2016 11:48
Hocam yaz yazabildiğin kadar.
KARAR OKURU 07 Mayıs 2016 11:15
Hep söylüyorum, yine söylüyorum sen başkasın hocam.Seviyoruz seni.
KARAR OKURU 07 Mayıs 2016 11:09
Harika bir yorum. Teşekkürler hocam..
KARAR OKURU 07 Mayıs 2016 11:07
daha ne denir. bu yazıyı biri işide okutsa
KARAR OKURU 07 Mayıs 2016 12:30
2
Sadece Işide mi?
KARAR OKURU 07 Mayıs 2016 13:17
4
dahili IŞID ler okusa yeter bize hocam :)
Aykut 07 Mayıs 2016 11:05
Hiçbir mezhep imamı sünni değildir. Ehl-i hadistir veya Ehl-i Reydir. Sünnilerin yaptığı yanlışı görüp, üstüne başka yanlışlar yapmanın manası yoktur.
Abdulhamit Sinanoğlu 07 Mayıs 2016 10:45
Harika tespitler. Tebrikler Mustafa hoca..
Yasin kapucu 07 Mayıs 2016 05:14
Malesef ceketin ilk düğmesi yanlış iliklenmiş artık ne yapılsa ne söylense boş...insanlar taa o ilk iliğe gidip o iliği düzeltmedikce bu durum düzelmez..o ilk ilik ehlibeyt in velayetidir...
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN