Evi olan emeklilere müjdeli haber geldi! Artık o parayı ödemeyeceksiniz: Bu şartlara dikkat

Evi olan emeklilere müjdeli haber geldi! Artık o parayı ödemeyeceksiniz: Bu şartlara dikkat

Evinden ve işyerinden kira geliri elde eden milyonlarca kişi emlak vergisi için mayıs ayında ilk taksitlerini ödemesi gerekiyor. Ancak, bazı kişiler bu vergiden muaftır. Emekli olup tek evi olanlar için vergi muafiyeti başlayacak. İşte detaylar…

Bu yıl emekli vatandaşlar için çok bereketli geçiyor. EYT’nin yasalaşması ile bankalardan alınan promosyonlar, çifte maaş, emekli maaşlarına zam, bayram ikramiyesi derken şimdide emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecekler. Detaylar haberimizde…

banka

KONUT SAHİBİ EMEKLİLERE MÜJDE GELDİ: ÖDEMEYECEKSİNİZ. BRÜT 200 M²’Yİ GEÇMEYEN KONUTLAR İÇİN EMEKLİLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEK. İŞTE ŞARTLARI

Emlak vergisi ödemek için ilk taksit mayıs ‘ta. Konuyla alakalı çok önemli bir uyarı yapıldı. Bu uyarı milyonlarca emekli için aynı zamanda bir müjde. Emekli olan vatandaşlar için gelen haber göre emlak vergisi ödemeyecekler. 2006'da çıkarılan yasa 2023yılındada geçerliliğini koruyor. Peki emlak vergisi ödememek için şartlar nedir?

Ekonomim.com'dan Bumin DOĞRUSÖZ'ün "Emeklilerde sıfır oranlı emlak vergisi" başlıklı yazısı

Mayıs ayı emlak vergilerinin ilk ödeme ayı olduğu için bu yazımı emlak vergileri ile ilgili konulara ayırmak veya daha önce yazdığım konuları kısaca hatırlatmak istiyorum.

Emlak Vergisi Kanunu'na (Madde 8/2) göre, Bakanlar Kurulu (anayasa değişikliğinden sonra Cumhurbaşkanı'na), “gelirleri münhasıran kanuni sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret olanlar için (…)” kapsamında, Türkiye sınırları içinde (intifa hakları dahil) toplam alanı 200 metrekareyi geçmeyen tek yerleşim yeridir” ve bu dairelerin vergi oranını sıfıra indirme yetkisine sahiptir. Kanun ayrıca, söz konusu kişinin hisseli müstakil bir eve sahip olması durumunda bu hükmün o hissenin bir kısmı için de geçerli olduğunu, ancak belirli zamanlarda dinlenme amaçlı kullanılan konutlar için geçerli olmadığını belirtirken, uygulanmadığını da vurguladı.

Cumhurbaşkanı’na tanınan yetkinin verginin yasallığı ilkesine aykırılığı tartışmalarını şimdilik bir kenara bırakıyorum. Bu yetki 20/12/2006 tarih ve 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2006 ve sonraki yıllar için kullanılmıştır. Anılan kararname uyarınca sıfır vergi uygulaması 2023 yılı için de söz konusudur.

Bu imkândan sadece Türk hukukuna göre kurulmuş sosyal sigorta kurumlarının emeklileri, babaları ölmüş, eş aylığı hakları vb. yararlanabilmektedir. Yurt dışında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık alan kişiler bu imkândan yararlanamaz.

BAŞKACA GELİRİ OLANLAR

Bu seçeneği kullanmak için bir diğer önemli koşul, gelirinizin sadece sosyal sigorta emekli maaşlarından olmasıdır. Başka geliri olanlar bu seçenekten yararlanamaz. Örneğin emekli maaşı ile ticaret veya serbest meslek sahibi olan, kira geliri olan, ücretli çalışmaya devam eden ve SGK primi ödemeye devam eden kişiler bu imkândan yararlanamayacaktır.

Buradaki gelirin sadece “sosyal güvenlik aylığından ibaret” olması koşulunun sınırları önemlidir. Bunun bir sınırı olmak gerekir. Bu sınırı, gelir vergisi konusuna giren gelir şeklinde çizmek gerekir. Yoksa bir emekliye piyangodan ikramiye çıkması veya emeklinin arabasını satması halleri de gelirdir. Emekliler birikimlerini, vadeli mevduat yapmak, Hazine bonosu almak, fon veya repo işlemleri yoluyla da değerlendirebilirler. Bu şekildeki gelirler, menkul sermaye iradı olarak gelir vergisinin konusuna girmekle birlikte hayatın olağan akışının getirdiği gelirlerdir. Bence bunları da ayrı düşünmek gerekir. Zaten bu nedenle Maliye Bakanlığı’nın 45 sayılı Emlâk Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan açıklamaya göre 2022 yılında menkul sermaye iradı gelirleri 70 bin lirayı geçmeyenlerin bu gelirleri, “sıfır oranlı vergi”den yararlanmaya engel kabul edilmeyecektir.

Bu olanaktan yararlanmak isteyenlerin, bu tek meskende bizzat oturuyor olması gerekmemektedir. Örneğin İstanbul’daki meskenini oğluna bedelsiz tahsis edip, kendisi kızının İzmir’deki evinde oturan veya kendisi kirada oturan ve başka bir geliri olmayan emekli kişi de bu olanaktan yararlanabilir. Ancak kendi meskenini kiraya verip, kendisi de kirada oturan bir emeklinin durumu biraz karışıktır. Bence bu emekli, emekli maaşının yanı sıra kira geliri elde ettiği için, başkaca geliri olmama koşulunu ihlal ettiğinden söz konusu olanaktan yararlanamaz. Ancak Maliye Bakanlığı 38 sayılı Emlâk Vergisi Genel Tebliği’nde “sahibi olduğu konutu tek meskenini kiraya verip, kirada oturanlar da diğer şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından faydalanabileceklerdir” açıklamasını yapmıştır.

TEK MESKEN KOŞULU

Müstakil bir eve sahip olma durumu, başka bir mülke sahip olmama anlamına gelmemelidir. Emeklinin gelir getirmeyen başka bir iş, mülk veya mülk sahibi olması ihlal sayılmaz.

Tek mesken yazlık, devremülk, bağ, yayla gibi yılın belirli zamanlarında kullanılan mesken ise bu imkânlardan yararlanamaz. Ancak daimî ikametgahınız varsa, bu mülklerde ikamet ediyorsanız ve başka gereksinimleriniz varsa, sıfır vergi fırsatından yararlanma fırsatına sahipsiniz.

Emekliler, tek meskene hisseli bir eve sahip olsalar bile hisseleri üzerinden bu sıfır vergi fırsatından faydalanabilirler. Bu durumda, evin vergiye tabi değerinin mülkiyet payına karşılık gelen kısmı üzerinden vergi alınmaz. Ancak daire alanının 200 m2 sınırını geçmemesi şartı orantısal olarak değil dairenin tamamı açısından değerlendirilmelidir.

Bu fırsattan yararlanmak için ikametgahınızın daire olması gerekmiyor. İntifa hakkı bulunan bir binada hak, malikten gerekli şartları taşıyan intifa hakkı sahibine geçer.

Bu seçenekten yararlanmak için, sorumlu belediyeye yazılı bir taahhüt beyanı sunmak gerekli ve yeterlidir. Bu beyannamenin basılı bir kopyası belediyede mevcuttur ve gerekliliklerin yerine getirildiğini gösterir. Bu sözü veren kişinin tekrar söz vermesine gerek yoktur. Bu rehin için herhangi bir belge eklemenize gerek yoktur. Bir koşul artık geçerli değilse, topluluk, yürürlükten kaldırıldığı yıl dilekçe ile durum hakkında bilgilendirilmelidir.

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN