Her çalışan işyerinde bunu yapıyor: Meğer tazminatsız kovulma nedeniymiş! Kaç yıl çalışırsanız çalışın 1 kuruş dahi alamazsınız

Her çalışan işyerinde bunu yapıyor: Meğer tazminatsız kovulma nedeniymiş! Kaç yıl çalışırsanız çalışın 1 kuruş dahi alamazsınız

Mesaideki davranışları dolayısıyla tazminatsız işte çıkarılan işçileri Yargıtay haksız buldu. Emsal teşkil edecek karara göre, işyerinde birçok kişinin yaptığı bir davranış tazminatsız olarak kovulma nedeni. İşte detaylar...

Yargıtay, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına aykırı davranmanın, ihtar şartı aranmaksızın ve zararın olup olmamasından bağımsız olarak tek başına haklı fesih nedeni oluşturduğuna karar verdi. Yüksek mahkeme, mesaide uyuyan işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden direkt çıkarılması gerektiği yönünde karara imza attı.

Bursa'da bir fabrikanın CNC tezgahında çalışan 3 işçi, iddiaya göre tezgahı çalışır vaziyette bırakıp tamirhane bölümünde bir saat uyudu. Durumun yönetime bildirilmesiyle iş güvenliği kurallarını hiçe saymakla suçlanan 3 personel, tazminatları ödenmeden işten çıkarıldı.

"TALİMAT ÜZERİNE MAKİNEYİ ÇALIŞIR VAZİYETTE BIRAKTIĞIMIZ OLUYOR"

Yaşanan durum üzerine Bursa 7. İş Mahkemesi'nin kapısını çalan 3 işçi, iş yoğunluğuna dikkat çektiler. Aynı anda birden fazla makineye baktıkları zamanlar olduğunu, bazen yemeğe giderken ve çay molalarında hatta gece işten çıkarken talimat üzerine makineyi çalışır vaziyette bıraktıklarını dile getirdiler.

İşyerinde çalıştıkları sürede daha önce haklarında tutanak tutulmamış olması ve disiplin cezasına konu herhangi bir eyleminin bulunmaması dikkate alındığında; eylemin haklı fesih boyutuna ulaşmadığı, işçilerin aynı anda birden fazla makineye baktıklarına ilişkin tanıkları olduğuna vurgu yaparak eylemin haklı fesih boyutuna ulaşmadığını öne sürdüler.

YARGITAY'DAN 'İŞ GÜVENLİĞİ' VURGUSU

Mahkeme; davacıların tazminat ve işe iade taleplerini reddetti. Davacı avukatlarının istinaf talepleri üzerine Bölge Adliye Mahkemesi'nin 3., 9. ve 12. Hukuk Daireleri farklı kararlar verince avukatların temyiz müracaatı üzerine devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Kararda; 4857 sayılı Kanun’un 25. maddesinde, işçinin isteği ile ya da işini ihmal etmesi sonucu işyerindeki işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi hâlinin, işverenin haklı fesih nedenleri arasında gösterildiği hatırlatıldı.

İş güvenliği hükümlerinin, işçi sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik titizlikle uyulması gereken kurallar olduğu vurgulandı. İşçinin kasıtlı bir davranışı ya da görevini savsaması sonucu işin güvenliği yönünden bir tehlike meydana gelmesi durumunda, işveren açısından derhal haklı nedenle fesih hakkı ortaya çıkacağı dile getirildi.

Yargıtay kararında; işçinin bu konuda uyarılması veya hatırlatmada bulunulmasına gerek olmadığı gibi, belli bir zararın oluşması da gerekmeyeceği kaydedildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Gece çalışan işçinin salt uyuması, iş güvenliğini tehlikeye düşürmediği sürece ve daha önceden bu konuda işi aksattığı gerekçesiyle herhangi bir uyarı da yapılmamışsa haklı fesih nedeni olmaz. Bu durumda işçinin bu davranışı nedeniyle uyarılmadan ve bu uyuma eyleminin işyerinde ne tür olumsuzluklara yol açtığı kanıtlanmadan feshin haklı nedene dayandığı kabul edilemez.

Görüldüğü üzere feshin haklı nedene dayalı olup olmadığı yapılan işin niteliğine, eylemin tek ya da birden fazla kez gerçekleşmiş olmasına, iş güvenliğinin tehlikeye düşüp düşmediğine bir diğer anlatımla somut olayın özelliğine göre belirlenmelidir.

Davalı tanıklarının makinelerin çok pahalı olması nedeniyle tezgah başında durup çalışılması gerektiğini, aksi hâlde hemen durup müdahale edilemeyeceğini ve ciddi maddi zarara yol açılabileceğini, makinenin başında durulması gereken ya da iki makinede aynı anda çalışılmasının mümkün olan işlere CNC takım liderinin karar verdiğini beyan ettikleri görülmektedir.

İşçilerin yeterli eğitim, bilgi ve deneyime sahip olmalarına rağmen çalışma saatleri içerisinde kontrol ve gözetimleri altında bulunan tezgahları çalışır vaziyette bırakarak kimseye haber vermeden bir saati aşkın süre ile takımhanede dinlenmeleri ya da uyumalarının iş kazalarına, makine ve malzeme hasarlarına yol açabileceği hususu, yaptıkları işin niteliği ile birlikte değerlendirildiğinde iş güvenliğini tehlikeye düşürür niteliktedir.

İş sözleşmesinin feshinden önce işçinin bu konuda uyarılmasına veya işçiye bu konuda hatırlatmada bulunulmasına gerek bulunmadığı gibi belli bir zararın oluşması da gerekmez. Belirtilen sebeplerle uyuşmazlığın iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği gerekçesiyle İlk Derece Mahkemelerince kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığı yönündeki Bölge Adliye Mahkemesi 3 ve 9. Hukuk Dairelerinin kararları doğrultusunda giderilmesine karar vermek gerekmiştir."

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN