Kira artışına fren geliyor! Talimat verildi: Kiracılara güzel, ev sahiplerine kötü haber

Kira artışına fren geliyor! Talimat verildi: Kiracılara güzel, ev sahiplerine kötü haber

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fahiş kira artışları konusunda "Ümüğünü sıkacağız" açıklamasını yaparak talimatlar vermişti. Şimdi ise bu düzenlemenin detayları ortaya çıktı. Kiracıların korunması amacıyla geçen yıl uygulanmaya başlanan yüzde 25 kira artışı tavanı süresi uzatılacak. Özellikle büyükşehirler gibi kiraların yüksek olduğu illerde, memurlara il ve ilçe bazında kira desteği sağlanacak. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacak. Konutların yaşına, büyüklüğüne ve niteliğine göre belirlenecek bölge değerleri de dikkate alınacak. Ayrıca 1 Eylül itibarıyla zorunlu arabuluculuk düzenlemesi başlayacak ve devam eden kiracı ev sahibi sorunlarının çözümünde arabuluculuk süreci zorunlu hale gelecek. Bu düzenlemelerle kiracıların daha korunaklı bir konut piyasasına sahip olmaları hedeflenmektedir. Detaylar haberimizde...

AK Parti'nin strateji ekibi tarafından yapılan tespitlere göre, seçmenler arasında özellikle büyükşehirlerde yüksek kiralar en çok dile getirilen sorunların başında geliyor. Bu nedenle yeni dönemde, vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için yüksek kira sorununa yönelik politikalara hız verilecek.

Çevre, Adalet, Ticaret bakanlıkları ve ilgili kurumlar, kira harcamalarının düşürülmesi amacıyla çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmaların detaylarına ilişkin bilgiler henüz açıklanmamış olsa da, kira artış oranlarına getirilen yüzde 25'lik sınırın 11 Haziran 2002-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerini kapsadığı biliniyor. Ayrıca fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanması da planlanıyor.

Bu politikaların uygulanmasıyla birlikte vatandaşların konut kira harcamalarının azaltılması ve daha adil bir kira piyasası oluşturulması hedeflenmektedir.

KAMU GÖREVLİLERİNE KİRA DESTEĞİ

esenyurt

AK Parti'nin seçim manifestosunda yer alan sosyoekonomik koşulların iyileştirilmesine yönelik adımlardan biri, kamu çalışanlarına kira desteği sağlanmasıdır. Özellikle büyükşehirlerde, memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı sunulması planlanmaktadır.

Bu destekten, kamuda çalışan kadrolu, sözleşmeli memurlar ve kamu işçileri faydalanabilecektir. Ortalama kiralar ve bölgedeki diğer fiyatlar göz önünde bulundurularak bir geçinme endeksi oluşturulacaktır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerdeki kira tutarları değerlendirilerek, yaşamı kolaylaştıracak ve harcamaları düşürecek destek tutarları belirlenecektir.

Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi 1 Temmuz'da sona erecektir. Geçtiğimiz yıl haziran ayında uygulamaya konulan bu düzenlemenin bir yıl daha uzatılması planlanmaktadır.

1 Temmuz tarihine kadar yenilenen sözleşmelerde yüzde 25'lik sınır uygulanmaya devam edecektir. Ancak beş yılı aşan sözleşmeler bu düzenlemenin kapsamı dışında olacaktır. Ev sahibi ve kiracı, beşinci yılını dolduran kira sözleşmelerinde anlaşamazsa, kira tespit davası açma hakkına sahip olacaktır. Ancak beş yılın altındaki kira sözleşmeleri için kira tespit davası açılamayacaktır.

ARABULUCU VE 10 YIL ŞARTI

kiracı

1 Eylül tarihinden itibaren, devam eden kiracı-ev sahibi sorunları nedeniyle arabulucuya başvurmak zorunlu hale gelecektir. Bu tarihten itibaren, kira kaynaklı ihtilafların tamamı için öncelikle arabulucuya başvurulması gerekmekte ve ardından dava açılabilmektedir.

Arabulucuya başvurulan davada kira bedeli, yüzde 25 sınırı uygulanmadan belirlenir. Kira bedeli belirlenirken, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre değişim oranı ve kiralanan konutun emsal bedeli esas alınmaktadır.

Ev sahibi, belirli süreli kira sözleşmesinin bitiminden en az 3 ay önce bildirimde bulunarak, 10 yıllık sürenin sonunda kira sözleşmesini sonlandırma hakkına sahiptir. Sözleşme belirsiz süreli ise, kiranın başlangıcından itibaren 10 yıl geçtikten sonra fesih bildirimiyle kontrat sona erdirilebilir. Ev sahibinin bildirimine rağmen konutu boşaltmayan kiracılar hakkında tahliye davası açılabilmektedir.

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN