DSİ, iş arayanların kapısını çalıyor! Adaylara umut ışığı yeniden doğdu: Yüksek maaşlı iş imkanı

DSİ, iş arayanların kapısını çalıyor! Adaylara umut ışığı yeniden doğdu: Yüksek maaşlı iş imkanı

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından personel alımları duyuruldu. İş imkanı arayan milyonlarca vatandaşın kapısını tıklatan DSİ, detayları ve şartları başvuru yapan adaylar ile paylaştı. Toplamda bünyesine 1273 kişi alan DSİ, yedek aday atamalarını duyurdu. İstenen belgeler ise haberimizde yer alıyor. İşte tüm detaylar...

Personel alımlarının sık sık paylaşıldığı günlerde DSİ'den müjdeli haber geldi. İş imkanı arayanların merakla eklediği personel alımlarına dair duyuru paylaşıldı. Duyuru detaylarında başvuru şartlarına dair tüm bilgiler bulunuyor.

İŞ İMKANI ARAYANLARA MÜJDE

Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte personel alımlarını gerçekleştiren DSİ yeni bir duyuru ile gündeme geldi. Duyurunun detaylarına göre kapsamda atama işlemlerinden kalan ya da belgesini eksik bir şekilde teslim eden adaylara yeniden umut ışığı sundu. Toplamda 371 personel yedek olarak atansa da bu kapsamda yedek atama listesi ve istenen belgeler paylaşıldı.

dsi-isci-alimi-kura-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-2022-devlet-su-isleri-personel-alimi-kura-sonuclari-u1mydzew.jpg

1273 KİŞİLİK PERSONEL ALIMI

Devlet Su İşleri bünyesinde bulunan eksikliklerin giderilmesi adına personel alımları yapılıyor. Personel alımları kapsamında detayları paylaşan kurum; Lise, Ön Lisans ve Lisans seviyesinde yer alan toplamda 1273 kişilik bir kadroyu bünyesine katacağını duyurmuştu. Paylaşılan ilan detaylarına göre yapılacak alımlar ise şu şekilde;

  • Lise mezunu: 222 Destek personeli
  • Ön Lisans mezunu - 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 221 Büro personeli,
  • Lisans mezunu: 800 Mühendis

DSİ kapsamında 1273 personel alımları yapıldı.

bilgisayar-elemani-arayanlar-01.jpg

YEDEK ADAYLAR İÇİN SON TARİH

Personel alımlarının yapılmasının ardından DSİ'den yeni bir duyuru daha geldi. Farklı kadrolarda yer almak üzere; Lise, ön lisans ve lisans mezunu olan adaylardan 371 kişilik boşalmış bir kontenjana atama yapıldığı belirtildi. Yedek atamalar için gerekli olan belgelerin son teslimat süresi olarak ise 8 Eylül 2023 tarihinin son mesaisi olarak belirtildi. Bu tarihe kadar iletmeniz gereken belgeler şu şekilde;

MÜHENDİS ve BÜRO PERSONELİ POZİSYONUNA YERLEŞENLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya diploma/ geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

2- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.

3- Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)

4- Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi. (Askerlik hizmetini tamamlamış olanların askerlik durum belgesinde sevk ve terhis tarihinin bulunması gerekmektedir.)

Halen askerlik görevinde bulunan adaylar muhtemel terhis tarihlerini içerir bir dilekçeyi Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir. Bu adaylar terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize istenilen belgelerle birlikte başvurmaları halinde atama işlemleri gerçekleştirilecektir.

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu yerleşim yeri belgesi.

7- 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi. (İnternet Çıktısı)

8- Seyahate ve arazi şartlarında çalışmaya engeli olmadığına dair yazılı beyan için Tıklayınız...

9- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belge.

10- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu sigorta hizmet döküm belgesi.(Bu belgede işyeri unvan listesinin bulunması gerekmektedir.)

11- Kariyer Kapısı’ndan alınacak yerleştirme sonuç belgesi.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) POZİSYONUNA YERLEŞENLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya diploma/ geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

2- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.

3- Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)

4- Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi. (Askerlik hizmetini tamamlamış olanların askerlik durum belgesinde sevk ve terhis tarihinin bulunması gerekmektedir.)

Halen askerlik görevinde bulunan adaylar muhtemel terhis tarihlerini içerir bir dilekçeyi Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir. Bu adaylar terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize istenilen belgelerle birlikte başvurmaları halinde atama işlemleri gerçekleştirilecektir.

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu yerleşim yeri belgesi.

7- 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi. (İnternet Çıktısı)

8- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Hastanelerden alınacak "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli raporun aslı.

9- Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmadığına dair yazılı beyan için Tıklayınız...

10- a) İlanın yayımlanmasından önce(11.01.2023 tarihinden önce) özel sektörde temizlik işlerinde çalışmış olduğunu e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu sigorta hizmet dökümü belgesi ile kanıtlayamayan adayların çalıştığı işyerinden alacakları çalışma belgesinin aslını(işyeri başlıklı, imza ve kaşeli) ibraz etmesi gerekmektedir.

b) İlanın yayımlanmasından önce(11.01.2023 tarihinden önce) herhangi bir kamu kurumunda, temizlik işlerinde çalışmış olduğunu gösterir belgenin aslını (işyeri başlıklı, imza ve kaşeli) ibraz etmesi gerekmektedir.

11- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belge.

12- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu sigorta hizmet döküm belgesi.(Bu belgede işyeri unvan listesinin bulunması gerekmektedir.)

13- Kariyer Kapısı’ndan alınacak yerleştirme sonuç belgesi.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ POZİSYONUNA YERLEŞENLERDEN İSTENİLEN BELGELER

1- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi veya diploma/ geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

2- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.

3- Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (önlü-arkalı)

4- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi. (Askerlik hizmetini tamamlamış olanların askerlik durum belgesinde sevk ve terhis tarihinin bulunması gerekmektedir.)

Halen askerlik görevinde bulunan adaylar muhtemel terhis tarihlerini içerir bir dilekçeyi Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir. Bu adaylar terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Genel Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na veya kendilerine en yakın Bölge Müdürlüklerimize istenilen belgelerle birlikte başvurmaları halinde atama işlemleri gerçekleştirilecektir.

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu yerleşim yeri belgesi.

7- 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi. (İnternet Çıktısı)

8- Seyahate ve arazi şartlarında çalışmaya engeli olmadığına dair yazılı beyan için Tıklayınız...

9- Özel güvenlik görevlisi kimlik kartının fotokopisi. (önlü-arkalı)

10- Boy ve kilo bilgilerinin de yer alacağı aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde tam teşekküllü hastanelerden son 6 (altı) ay içerisinde alınmış “Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli sağlık kurulu raporunu aslı.

Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu

Psikopati: Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak;

Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak;

Göz: Görme engeli, şaşılık, gece körlüğü olmamak,

Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

11- Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmadığına dair yazılı beyan için Tıklayınız...

12- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış bu duruma ilişkin belge.

13- e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu sigorta hizmet döküm belgesi.(Bu belgede işyeri unvan listesinin bulunması gerekmektedir.)

14- Kariyer Kapısı’ndan alınacak yerleştirme sonuç belgesi

Öne Çıkanlar
YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN