Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı: 'Türkiye Yüzyılı' için gerçek belediyecilik

Erdoğan, partisinin kongre merkezinde AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan, AK Parti'nin yol haritasını madde madde sayarken, bu sıralamayı; yerel yönetim vizyonu, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik, dirençli şehirler, Türkiye Yüzyılı'nda şehir ve çevre, toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri, huzurlu ve toplumsal yapı için duyarlı sosyal belediyecilik, kültür üreten şehirler, hizmet ve eser belediyeciliği şeklinde duyurdu.

31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere az bir zaman dilimi kalmışken AK Parti'de hazırlıklar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'nda, partisinin seçim beyannamesini duyurdu.

Erdoğan, beyannamenin sekiz maddeden oluştuğunu belirtirken, bunları şu şekilde sıraladı:

1. AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu

2. Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

3. Dirençli Şehirler

4. Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre

5. Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri

6. Huzurlu ve toplumsal yapı için Duyarlı Sosyal Belediyecilik

7. Kültür Üreten Şehirler

8. Hizmet ve Eser Belediyeciliği

Erdoğan'ın cümlelerinden satırbaşları şöyle:

Sözlerime, AK Parti Genel Merkezimizin, toplantımızı gerçekleştirdiğimiz yeni konferans salonumuzun da içinde yer aldığı ek binasının hayırlı olmasını dileyerek başlıyorum. Genel Merkezimizin daha verimli ve etkin faaliyetler yürütmesine vesile olacağına inandığım bu binamızın partimize kazandırılmasında emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum.

Bugün burada, AK Partimizin 31 Mart 2024 mahalli idareler seçim beyannamesini milletimizin takdirine sunmak üzere bir aradayız. Demokrasilerde her seçim, vatandaşın ülkesini yöneten hükümetten veya şehirlerini yöneten yerel idarelerden hesap sorduğu, muhasebe ve murakabe vazifesini yerine getirdiği kritik eşiklerdir.

8588704.jpg

'KADROLARI ÖZGÜRCE BELİRLEYEMİYORSA DEMOKRASİDEN SÖZ EDİLEMEZ'

Gerçekten her seçim yeni bir tarihin, yeni bir dönemin, yeni bir sürecin başlangıç noktasıdır. Seçim, demokrasiyle yönetilen ülkelerde, halk adına ülkenin idaresi sorumluluğunu üstlenen iktidarın en önemli meşruiyet kaynağıdır. Şayet bir ülkede halk ister hükümet, ister şehir düzeyinde olsun, kendini yönetecek isimleri ve kadroları özgürce belirleyemiyorsa, orada demokrasiden söz edilemez.

Yaşadığımız darbelere ve çeşitli yöntemlerle demokrasiyi askıya alma gayretlerine rağmen, milletimiz her badirenin ardından milli irade bayrağını yeniden yükseltmiştir.

AK Parti’nin iktidara gelmesi, 28 Şubat post-modern darbesinin ve sonrasında yaşanan istikrarsızlık döneminin ardından, işte böyle bir milli irade şahlanışı olarak vuku bulmuştur. Geride bıraktığımız 21 yıl boyunca; Vesayetin türlü baskılarına… Terör örgütlerinin saldırılarına… Enva-i çeşit darbe girişimlerine… Emperyalistlerin nice sinsi oyunlarına rağmen… Milletimizin emanetini yere düşürmedik, milli irade bayrağını hep yukarıda tuttuk. Bu mücadelenin son örneğini 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinde hep birlikte verdik. Allah’ın izniyle, 31 Mart’ta bu imtihandan bir kez daha alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Türkiye Yüzyılının bu ilk seçiminde mesele sadece mümkün olan en çok belediye başkanlığını kazanmak değildir. Bununla birlikte 31 Mart’ta elde edeceğimiz netice, ülkemizi dünyada hak ettiği yere yükseltme hedefimize doğru yürüyüşümüzde bize güç verecektir, kuvvet verecektir, destek verecektir.

'HALKA HİZMET HAKKA HİZMETTİR'

Büyük hayallere kavuşmak için iyi hazırlıklar yapmak, samimiyetle ve azimle çok çalışmak gerekir. Biz, ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza 30 yıl önce belediyelerde başlamış bir kadroyuz, böyle bir hareketiz. “Halka hizmet Hakka hizmettir” düsturuyla önce şehirlerimizdeki başarılarımızla milletimizin gönlüne girdik. İktidara geldikten sonra da aynı hissiyatla vatan topraklarının her karışını yatırımla, eserle, hizmetle buluşturduk. Ülkenin sadece altyapı eksiklerini gidermekle, asırlık ihmallerini telafi etmekle kalmadık. Önce 2023 hedeflerimizle, ardından Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkenin geleceğini inşa ettik.

ekran-goruntusu-2024-01-30-130111.png

'BEYANNAME SEKİZ BAŞLIKTAN OLUŞUYOR'

Seçim beyannamemizin başlığını Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik olarak belirledik.
Beyannamemiz 8 ana başlıktan oluşuyor.

Her bir ana başlığın altında, o alana ilişkin yaklaşımlarımızı ve tüm belediyelerimizin uygulayabileceği program çerçevelerimizi içeren alt başlıklar yer alıyor. Bu beyanname, hem AK Parti’nin artık bir markaya dönüşen belediyecilik birikiminin bir özeti, hem de milletimize yeni dönem için verdiğimiz sözlerin bir belgesi mahiyetindedir. AK Parti, her alanda olduğu gibi, belediyecilikte de kendi kendiyle yarışmaktadır. Bu konuda, AK Parti’nin, bırakın önüne geçmeyi, bizimle aynı seviyeye gelebilecek bir yerel yönetim vizyonu ve uygulamasını henüz göremedik.

Bir önceki seçimde belediye yönetimlerini bizden devralanların, şehirlerimize 5 yıl kaybettirme dışında, hiçbir katkılarının olmadığını milletimiz yaşayarak gördü. İşte bu sebeple seçim kampanyamızın merkezine “Gerçek Belediyecilik” sözümüzü yerleştirdik. Amacımız, şehirlerimizi ve oralarda yaşayan insanlarımızı bu hizmetsizlik girdabından, bu şov ve ajans belediyeciliği illüzyonundan kurtarmaktır. Eser ortaya koyamamanın, halka hizmet getirememenin hiçbir bahanesi olamaz. Siz bakmayın birilerinin “engellendik” edebiyatı yapmalarına… Bunların tamamı safsatadan, sorumluluktan kaçmaktan ibarettir.

'HER BELEDİYE KAMU KAYNAKLARINDAN ADİL ŞEKİLDE YARARLANIYOR'

Bakanlıklarımız ve kurumlarımız defalarca, belediyelere kamudan aktarılan kaynaktan bu belediyelerin aldıkları payı açıkladılar. Diğer belediyelere ne veriliyorsa, hangi kritere göre tahsisat yapılıyorsa, bunlar için de aynısı geçerlidir. Ne bir eksik, ne bir fazlasıyla, her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır. Başarılı bir idarecinin en önemli özelliği, bütçe yönetimini, insan kaynağı yönetimini ve para yönetimini doğru şekilde yapabilmesidir. Bunların tek derdi, kendi beceriksizliklerini örtmek, uhdelerine verilen kaynağı başka amaçlar için kullandıkları gerçeğini gözlerden kaçırmaktır. Türkiye’nin son 30 yılında mahalli idarelerde sahip olduğumuz tecrübenin bize işaret ettiği hakikat bunu gösteriyor.

Tabii biz hükümet çalışmalarını yürütürken, kimsenin siyasi kimliğine bakmıyoruz. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız şehirlerimizle ilgili projeleri planlar ve hayata geçirirken, sandık sonuçlarına veya belediye başkanının partisine göre hareket etmiyor. Bizim odaklandığımız tek yer, ülkemizin ve şehirlerimizin ihtiyacı, milletimizin beklentisidir. Nitekim, daha dün İstanbul’da açılışını yaptığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca inşa edilen metro hattı, bu anlayışın en son ve somut örneğidir. Aynı şekilde İzmir’de açtığımız Şehir Hastanesi bir başka örnektir.

Türkiye’nin 81 vilayetinin her biri, demokrasi ve kalkınma atılımlarımızdan, yatırımlarımızdan, projelerimizden, icraatlarımızdan ihtiyacı olan payı almıştır, almayı sürdürmektedir. Bu gerçekler ortada olmasına rağmen, gözü ve gönlü şehrine hizmet etmek yerine başka yerlere dönük olanlara ne söyleseniz nafile… Şehirlerimiz, hizmetini göremediği bu insanların sadece gölgesine bakmaktan, sadece afişlerini seyretmekten, sadece propagandasına maruz kalmaktan bıktı, usandı, yıldı… İnşallah 31 Mart’ta bu gölgeler şehirlerimizin üzerinden çekilecek ve insanlarımız gerçek belediyeciliğin, gönül belediyeciliğinin üretkenliğine kavuşacaktır. Bunun için biz, her yerde ve her alanda, eser ve hizmet siyasetiyle, ülkemizi kalkındırmanın, büyütmenin, güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Gerisi lafı güzaftır.

'HER SÖZÜN TAKİPÇİSİ OLDUK'

Kendi belediye başkanlarımızdan ve adaylarımızdan isteğimiz, milletten aldıkları emaneti layıkıyla taşıyacak “Şehremini” kimliklerinden asla taviz vermeden, gece gündüz çalışmalarıdır. Biz hiçbir zaman, sadece seçimden seçime vatandaşımızı hatırlayan, seçimden seçime insanımızın kapısına giden bir kadro olmadık, olmayacağız. Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aldatmaya kalkmadık. Seçim dönemlerinde verdiğimiz her sözün takipçisi olduk, her projemizi hayata geçirdik. Herhangi bir sebeple gereğini ifa edemediğimiz veya geciktirdiğimiz vaatlerimizin hesabını da milletimize açık yüreklilikle verdik. Belediye başkanlarımıza, temel belediyecilik faaliyetlerini bihakkın yerine getirme yanında, hemşehrilerinin her bir ferdine günün 24 saati, yılın 365 günü kapılarının ve gönüllerinin açık olması gerektiğini hep söylüyoruz.

Aynı hareket tarzını, teşkilat mensuplarımıza, milletvekillerimize, bürokraside birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza da telkin ediyoruz. Böyle bir yaklaşımla ülkeye ve millete hizmet edenlerin, ne şehirlerimiz, ne insanlarımız arasında ayrımcılık, hele hele siyasi bağnazlık yapması asla düşünülemez. Bu sebeple, daha önceki 2023 hedeflerimiz gibi, bugünkü Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da ülkemizin ortak değeri, halkımızın ortak hayali olarak görüyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için iyi olan, güzel olan, hayırlı olan her şeyin başımızın üzerinde, kalbimizin en mutena köşesinde yeri vardır. Ürettiğimiz, hayata geçirdiğimiz, ülkeye kazandırdığımız iyi, güzel, hayırlı olan her şeyin sahibi milletimizdir. “Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik” programımızı da, ülkemizde yaşayan her bir ferdin ortak değeri olarak milletimize armağan ediyoruz.

Öne Çıkanlar
YORUMLAR (14)
YORUM YAZ
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.
14 Yorum
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN