Günün Resmi Gazete kararları açıklandı! 4 Kasım 2022 Resmi Gazete kararları

Günün Resmi Gazete kararları açıklandı! 4 Kasım 2022 Resmi Gazete kararları

Ülkemiz adına önem arz eden yeni yönetmelik, karar ve atamaların bulunduğu 4 Kasım 2022 Cuma tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. İşte, günün Resmi Gazetesi'nde yer alan kararlar...

Resmi Gazete'nin yeni sayısı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Yasama bölümündeki kanunlar, yürütme ile idareye dair gelişmeler ve yargı bölümündeki kanunlarla günün ilanları Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

Cumhurbaşkanının imzası ile yayımlanan 4 Kasım 2022 tarihli ve 31990 sayılı Resmi Gazete'nin detayları da ortaya çıktı.

4 KASIM 2022 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜNDE YER ALANLAR

YÖNETMELİKLER

– Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği (No: 2022/33)

–– Patates Siğili Görülen Alanlar ile Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (No: 2022/32)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2022/76, K: 2022/112 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/7/2022 Tarihli ve 2017/37897 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/10/2022 Tarihli ve 2019/9692 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/10/2022 Tarihli ve 2020/34033 Başvuru Numaralı Kararı

 RESMİ GAZETE KARARLARI

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 18/02/2022 Tarihli ve E: 2019/5, K: 2022/1 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN