Milyonlarca taşeron çalışan bekliyordu! Sonunda beklenen haber geldi! 2 yıl çalışan taşerona kadro müjdesi... İşte detaylar ve son gelişmeler

Milyonlarca taşeron çalışan bekliyordu! Sonunda beklenen haber geldi! 2 yıl çalışan taşerona kadro müjdesi... İşte detaylar ve son gelişmeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 90 bin taşerona kadro müjdesini verdi. 4 Aralık 2017 tarihinde, iki yıldır aralıksız olarak çalışan ve halen çalışmakta olan taşeronların, sınavı geçmeleri koşuluyla işe alınacağı duyurmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşerona kadroya geçilmesi ile ilgili müjdeli bir haber paylaştı. 2023 yılında kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına yönelik genel yatırım ve finansman planlarını içeren bir cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. KİT ve bağlı ortaklıkları tarafından 2023 yılında uygulanacak işe alım, ihale, bütçeleme ve finansman, strateji, denetimler ve diğer idari hususlara ilişkin esasları belirleyen yatırım senaryoları ise şöyle sıralandı:

SINAVI GEÇME ŞARTI GETİRİLDİ

2 yıl çalışan taşerona kadro müjdesi

Cumhurbaşkanının kararına göre borsada işlem gören şirketlere 163,4 milyar liralık yatırım yapılacak. Bu alandaki kuruluşlar Taşeron İşe Alım Sınavını geçebilirler.

Borsada işlem gören şirketler, verimliliği ve karlılığı artırmak ve etkin insan kaynakları politikaları uygulamak için adımlar atıyor. Boşta kalan özellik değerlendirilecek. Piyasa koşullarında daha kaliteli ve daha ucuz mal ve hizmet üretebilmek için üretim teknolojisinin gelişimini takip etmek, bilgi ve iletişim altyapısını ve organizasyon yapısını gözden geçirmek de gerekecek. Cari açığı azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarından üretimi azami düzeye getirilecek.

FİYAT VE TARİFELERDE SERBESTLİK İLKESİ

2 yıl çalışan taşerona kadro müjdesi

Halka açık şirket, 2023 yılı işletme bütçesini hazırlayarak 31 Aralık tarihine kadar Maliye Bakanlığı'na, gerekirse Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na rapor edecek.

Bu şirketler ürettikleri mal ve hizmetler için fiyat ve tarife belirlemekte serbesttirler. Satış fiyatları ve tarifeleri, ekonomik program ilke ve esasları, programın finansal hedefleri ve şirketin finansman ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenir. Kamu şirketleri, ister kamu ister özel olsun, tüm borçlarını zamanında ödemek zorundadır.

2 YIL KESİNTİSİZ ÇALIŞANLAR KADROYA ALINACAK

2 yıl çalışan taşerona kadro müjdesi

2000 yılından sonra en az 10 yıl özelleştirme programında kalan ancak daha sonra özelleştirme programından çıkarılarak eski haline döndürülen KİT'lerde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sözleşmeli işçi çalıştırılması söz konusu olabilir.

Kararın "Fazla Fonların Hazineye Devri" başlıklı bölümü uyarınca, KİT'ten Hazine'ye aktarılacak fon fazlası miktarı Hazine ve Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek. Kurul, 2022'de emekli olan çalışan sayısının %75'ine kadar işe alma yetkisine sahiptir. Bu karar, geçici işçilerin 4 Aralık 2017 tarihinden itibaren iki yıl çalışmaya devam etmeleri ve sınavı geçmeleri şartıyla istihdama devam edeceklerini öngörüyor. Bu ücret, kurum içi personel transferleri nedeniyle konaklama yapamadığımız takdirde uygulanacaktır. Özelleştirme sonucu ayrılan personelin %10'una kadarı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilen personel arasından işe alınabilir.

Sivil havacılıkla uğraşanlar dışında kurumlar yeni emekli personel alamayacak.En büyük yatırımı 76,6 milyar lira ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yapacak. Demiryolu Genel Müdürlüğü, 17,1 milyar liralık Türkiye Enerji İletim AŞ ve 14,3 milyar liralık Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ takip edecek.

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN