Resmi Gazete kararları nelerdir? Bugün hangi kararlar yayımlandı? 25 Kasım 2022 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete kararları nelerdir? Bugün hangi kararlar yayımlandı? 25 Kasım 2022 Resmi Gazete kararları

Türkiye için alınan en önemli kararlar yönetmelik ile Resmi Gazete’de açıklanıyor. 25 Kasım 2022 Cuma günü Resmi Gazete kararları açıklandı. İşte 25 Kasım'da alınan yeni kararlar…

Vatandaşlar günbegün Resmi Gazete’de yayımlanan kararları araştırıyor. Türkiye için alınan önemli kararlar Cumhurbaşkanı onayıyla Resmi Gazete’de yayınlanıyor. Birçok farklı önemli karar yayınlanan Resmi Gazete kararları ile belli oluyor. Yeni alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 25 Kasım 2022 tarihinde 31911 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 25 Kasım'da alınan yeni kararlar…

25 KASIM 2022 RESMİ GAZETE KARARLARI NELERDİR?

Bugün Resmi Gazete’de yer alan kanun ve ilanlar belli oldu. 25Kasım 2022kararları şu şekildedir:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2018 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 10/11/2022 ve 14/11/2022 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6424)

25 Kasım Resmi Gazete kararları

CUMHURBAŞKANI KARARI

Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6425)

YÖNETMELİKLER

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:15)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:16)

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2022/34)

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/40)

Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/34)

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/11/2022 Tarihli ve 11412/1-2 Sayılı Kararları

Resmi Gazete kararlaro

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 13/9/2022 Tarihli ve 2018/21028 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a- Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN