Türkiye'de bir ilk: Gençlikte Gelecek Modeli

Türkiye'de bir ilk: Gençlikte Gelecek Modeli

Gelecek Partisi "Gençlikte Gelecek Modeli: Acil Eylem, Kalıcı Vizyon Planı" adlı çalışmayı kamuoyuna duyurdu. Lansmanda konuşan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, sunulacak olan modelin gençlerin dertlerini yüreğinde hisseden gençler tarafından hazırlandığına vurgu yaptı. 190 maddeden oluşan eylem planında dikkat çeken bazı maddeler şu şekilde; Gençlik Bakanlığı kurulacak, genç hakları anayasal güvence altına alınacak, gençlik yasası çıkarılacak, gençlik bankası kurulacak.

Gelecek Partisi Gençlik Politikaları Başkanlığı, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel’in katılımı ile bir lansman düzenleyerek "Gençlikte Gelecek Modeli: Acil Eylem, Kalıcı Vizyon Planı" adlı çalışmayı kamuoyuna duyurdu. Söz konusu eylem planında gençlerin eğitim hayatından evlilik hayatına değin birçok konu üzerine çalışmalar yapıldı.

Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, konuşmasına önceki gün kanserden vefat eden Genel Merkez Gençlik Politikaları üyesi Fatih Gülmez’i anarak başladı. Ardından “Büyük gelenekler, kendi gençlerinin gelecekte tarih yazmaları üzerine bir inisiyatif geliştirirler.” diyerek partinin her kademesinde gençlere yer verdiklerini, partinin gerçek sahibinin gençler olduğunu, ifade etti.

'GENÇLER İÇİN GENÇLER TARAFINDAN HAZIRLANDI'

Konuşmasında ülke sorunlarından ve gençlerin günümüzde yaşadığı problemlerden bahseden Davutoğlu, sunulacak olan modelin “gençlerin dertlerini yüreğinde hisseden gençler tarafından” tarafından hazırlandığına vurgu yaptı. Gençlik Politikaları Başkanı Mustafa Gözel’e bu modelin hazırlanmasında gerçekleştirdiği uzun ve yoğun çalışmalar dolayısıyla teşekkür eden Davutoğlu, Gözel ile tanışma süreçlerini de anlatarak sözlerini tamamladı.

Davutoğlu, her konu başlığını bir gencin okuduğu toplantıda okuma yapan her genci tek tek tanıttı.

'GENÇLER YARINA ÖTELENEMEZ'

Modeli kaleme alan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel de parti lideri Davutoğlu’nun ardından bir konuşma yaptı. Konuşmasında, eylem planı da içeren bu kapsamlı modeli hangi aşamalardan geçerek, hangi amaç ve hedefler doğrultusunda hazırladıklarından bahseden Gözel, “Gençlerin işini yarınlara bırakan zihniyete hep karşı oldum.” diyerek, “Gençler yarınlara ötelenemez, gençler Türkiye’nin bugünüdür. Sorunları bugün konuşulmalı, bugün çözülmelidir.” İfadelerini kullandı.
Türkiye’de 15-35 yaş arası 25 milyon genç olduğunu ifade eden Gözel, gençlerin sorunlarını çözmenin ülkenin sorunlarını çözmek olacağına vurgu yaptı.

img-7151.jpg

190 maddeden oluşan eylem planında bazı maddeler oldukça dikkat çekti, birçok madde salondaki gençler tarafından alkış aldı. Eylem planının ilk bölümünde yapısal yenilikler olarak yer alan bazı maddeler şu şekilde;

“Gençlik Bakanlığı” kurulacak.
“Genç Hakları” anayasal güvence altına alınacak.
“Gençlik Yasası” çıkarılacak.
“Gençlik Bankası” kurulacak.

EYLEM PLANINDA ASKERLİK

Gelecek Partisi, açıkladığı 100 Günlük eylem planında gençlerin askerlik sorunlarına da değinerek yapacaklarını şu iki madde ile açıklıyor;

Zorunlu ve bedelli askerlik yeniden düzenlenecek.

Zorunlu temel askeri eğitim, kurulacak olan temel askeri eğitim kamplarında gençlerin sunulacak seçenekler içerisinden tercih edeceği kamp ve tarih içerisinde sosyal hayatlarının aksamayacağı koşullar altında verilecek.

'YÖK KALDIRILACAK'

Gençlik Politikaları Başkanlığı tarafından hazırlanan eylem planında “YÖK kaldırılacak.” maddesi yer alıyor. Bu kurumun kaldırılarak yerine; “Üniversitelerin bilim üretimi, yayımı ve öğretimi odaklı özerk yapılar haline gelmesi yönünde ilgili dönüşüm, iyileştirme ve destek mekanizmaları kurulacak.” deniyor.

img-7133.jpg

KYK DA TARİH OLUYOR

Modelde ve eylem planında barınma ve burs konularına kapsamlı bir şekilde değinen Gelecek Partisi, KYK’nın kapatılarak buradan verilen burs ve kredi hizmetlerinin Gençlik Bankası’na, yurtlar ile ilgili konuların da yeni kurulacak olan Barınma Takip Merkezi’ne devredilmesini hedefliyor. İlgili bazı maddeler şu şekilde:

Üniversite öğrencilerinin barınma sorunu ortadan kaldırılacak.

Barınma Takip Merkezi tarafından her öğrencinin barınma süreçleri takip edilerek gerekli destek ve yönlendirmeler sağlanacak. Hiçbir öğrenci evsiz-yurtsuz kalmayacak.

Devlet yurtlarının sayısı devlet üniversitelerinin barınma ihtiyaçlarının en az üçte birini karşılayacak şekilde artırılacak.

Vakıf, devlet, özel fark etmeksizin her üniversiteye öğrenci sayısının üçte ikisi oranında barınma kontenjanı zorunluluğu getirilecek.

Devlet yurtlarının fiziki şartları iyileştirilerek sosyal alanlar ve yatakhaneler ile ilgili öğrencinin yaşam kalitesini odak alan kriterler getirilecek. Uygunluklar “Barınma Takip Merkezi” tarafından denetlenecek.

Özel yurtlar Barınma Takip Merkezi tarafından nitelikli bir şekilde kapsamlı ve sürekli denetime tabi tutulacak. Objektif ve hukuki kriterleri karşılamayan yurtların faaliyetlerine son verilecek.

Evini üniversite öğrencilerine kiralayan ev sahiplerinden gelir vergisi alınmayacak.

HER ÖĞRENCİYE ASGARİ ÜCRETİN YARISI KADAR BURS

Eylem planının en dikkat çeken maddelerinden bir tanesi öğrenci bursları ile ilgili. Gelecek Partisi’nin genç kurmayları bursların her öğrenciye eşit olarak verilmesi gerektiğini savunurken, miktarı da mevcuda göre üç kattan fazla artırarak asgari ücretin yarısına sabitliyor. Bu yolla öğrencilerin barınma, beslenme ve ulaşım masraflarına büyük ölçüde destek olmak amaçlanıyor.

img-5413.jpg

AZAMİ SÜRE MAĞDURLARINA MÜJDE

Modelde azami süre mağdurlarına da yer verilmiş. İlgili eylem maddesi şu şekilde;

Üniversite öğretiminde azami süre uygulaması kaldırılacak. Azami süre mağdurlarına ilişkin kapsamlı bir af uygulanacak.

MÜLAKAT KALDIRILACAK

Mülakatların kaldırılacağını parti programında vaat eden Gelecek Partisi, Eylem planında da bu hedefini yineliyor. İlgili maddeler mülakatların kaldırılacağını belirttikten sonra, “Kamu istihdamı, alan ve mesleğe yönelik objektif kriterlere dayalı, şeffaf sınavlar neticesi ile gerçekleştirilecek.” denilerek devam ediyor.

GENÇ İŞSİZLİĞİNE SAVAŞ

Eylem planında işsizlik ile mücadeleye yönelik birçok maddeye yer verilmiş. İstihdam başlığı altında dikkat çeken bazı maddeler şöyle;

Gençlik Bakanlığı bünyesinde “Genç İstihdam Merkezi” kurulacak.

Genç İstihdam Merkezi tarafından gençlere yönelik kariyer planlama rehberliği, beceri ve kişisel gelişim eğitimleri sağlanacak.

Genç İstihdam Merkezi koordinasyonunda işveren için “istihdam artışında” genç istihdamını cazip kılacak, “genç işsizliğini, genç göçünü ve kayıt dışı istihdamı azaltacak” teşvikler düzenlenecek.

“Genç İstihdam Teşvikleri” kapsamında 35 yaş altı genç istihdamında ilk yıl maaşın tamamı, ikinci yıl yüzde ellisi üçüncü yıl sigorta primi devlet tarafından karşılanacak.

İlk defa işe girecek olan gençlerin ilk yıl maaş ve sigorta primleri, ikinci yıl maaşları, üçüncü yıl maaşlarının yüzde ellisi devlet tarafından karşılanacak.

Mesleki ve teknik eğitim veren liselerden ya da mesleki eğitim merkezlerinden mezun gençlere işe girişlerinden itibaren (işverene verilen Genç İstihdam teşviklerine ek olarak) dört yıl boyunca asgari ücretin yarısı kadar “kalifiye çalışan desteği” verilecek.

Kırsal alandaki genç istihdamına yönelik ek teşvikler düzenlenecek.

CAN SUYU BİZDEN İŞ KURMAK SİZDEN

İstihdam teşviklerinin ardından modelde girişimci gençler için destekler planlanmış. Öne çıkan bazı maddeler şu şekilde;

Gençlik Bakanlığı bünyesinde “Genç Girişimcilik Merkezi” kurulacak.

Genç Girişimcilik Merkezinin koordinasyonunda, gençler için girişimciliği teşvik edici ve kolaylaştırıcı destek paketleri geliştirilerek takibi gerçekleştirilecek.

“Genç Girişimci Destekleri” kapsamında 35 Yaş altı genç girişimcilere 500 bin TL hibe desteği verilecek.
Hibe desteğine ek olarak, dileyen genç girişimcilere proje bazlı 1 milyon TL faizsiz kredi desteği verilecek.

Genç girişimciler 3 yıl süre ile gelir vergisinden muaf tutulacak. Üst limit 200 bin TL olarak güncellenecek.
Genç girişimcilerin sigorta primleri 3 yıl süre ile devlet tarafından karşılanacak.

Gençlik Merkezlerinde ve kurulacak olan “Gençlik Kampüsleri” içerisinde genç girişimcilere, avukat, psikolog, diyetisyen ve benzeri serbest çalışan meslek gruplarındaki gençlere, paylaşımlı ofis, görüşme ve toplantı odası imkânı sağlanacak.

İşyeri açan genç girişimciler 3 yıl süre ile kira stopaj vergisinden muaf tutulacak.

Genç girişimcilerin üretim amaçlı tesis, ekipman ve mülk alımlarında uzun vadeli ve faizsiz kredi imkânı sağlanacak.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK GENÇLERE EMANET

Eylem planında genç girişimci maddeleri içerisinde Genç Çiftçilere de yer verilmiş. Dikkat çeken destek paketi şu şekilde;

“Genç Çiftçi Destekleri” kapsamında 40 yaş altı genç çiftçilere 250 bin TL hibe desteği sağlanacak.
Hibe desteğine ek olarak, temel şartları sağlayan genç çiftçilere 800 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanacak.

Genç çiftçilerin sigorta masrafları, üretim dönemi boyunca karşılanacak.

Genç çiftçilere yakıt, elektrik, tohum, gübre ve benzeri temel gider kalemlerindeki destekler güncellenerek, dönüm başına ilgili ürünün birim miktarı ile sabitlenecek. Bu sayede desteklerin kur oynaklığından ve enflasyondan zarar görmesi önlenecek.

Genç çiftçilerin üretim amaçlı toprak edinmeleri, uzun vadeli faizsiz kredi destekleri ile kolaylaştırılacak.
Genç çiftçilerin uzun dönem kiralayacakları hazine arazilerinden iki yıl süre ile kira bedeli alınmayacak.
Hayvancılık alanında girişimde bulunan genç çiftçilere proje bazlı faizsiz kredi ve ekipman desteği sağlanacak.

“Genç Çiftçi Destekleri” kapsamında ücretsiz zirai danışmanlık ve veterinerlik hizmetleri sağlanacak.
TİGEM bünyesinde bulunan tesis ve işletmelerin genç çiftçilere uygulamalı eğitim verilecek şekilde yeniden düzenlenmesi sağlanacak.

Tarım bölgelerindeki sosyal imkanlar ve internet altyapısı gibi teknik imkanlar geliştirilerek bu bölgeler gençler için cazip hale getirilecek.

ÜLKEMİZİN GENCİ HİÇBİR GENÇTEN GERİ KALMAYACAK

Modelde yer alan bir diğer başlık, sanayi, teknoloji ve dijital dönüşüm üzerine. Bu başlıkta yer alan maddelerde, her gence ücretsiz hızlı internet, gençlere teknolojik ürünlerde vergi muafiyeti, savunma sanayine destekler ve e-spor ile ilgili maddeler dikkat çekiyor.

HER GENCE BİR PSİKOLOG

Gelecek Partisi özellikle kendisi de Uzman Klinik Psikolog olan Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Gözel’in yaptığı birçok açıklamalar ile psikologları ve ruh sağlığını sık sık gündeme taşıyor. Eylem planının sağlı bölümünde de bu konuya yer verilmiş. Dikkat çeken bazı maddeler şu şekilde.

Sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılacak. 25 yaş altı her genç ailesinin sosyal güvencesine ve eğitimde olup olmamasına bakılmaksızın, “sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak”

Psikoloji ve ruh sağlığı alanında yapacağımız “her vatandaşa bir ruh sağlığı uzmanı-psikolog tanımlanması” kapsamında her gencin ücretsiz olarak psikolojik desteklerden yararlanabilmesi sağlanacak.

Ruh sağlığı alanında kuracağımız “aile-çocuk-genç-aile” döngüsündeki psikolojik sağlık ve takip sistemi sayesinde gençlerin psikopatolojik bozuklukları tespit ve tedavi edilerek işlevsellikleri artırılacak, sosyal hayattan, eğitim ve iş hayatından kopmaları engellenecek, “intihara meyil ve teşebbüs minimize edilecek”.

EVLİLİK HAYALDİ; GERÇEK OLUYOR

Modelin salondaki gençlerden en çok alkış alan maddeleri, “Aile ve Genç” başlığı altındaki evlilik destekleri oldu. Dikkat çeken maddeler şu şekilde;

Gençlerin aile kurmasını kolaylaştırmak adına “Evlilik Destekleri” programı başlatılacak.

Evlilik Destekleri kapsamında evlenecek olan genç çiftlere beyaz eşya, mobilya, ev elektroniği, nikah ve düğün salonu gibi giderler için bir defaya mahsus KDV ve ÖTV muafiyeti uygulanacak.

Ev sahibi olmayan yeni evli genç çiftlere 2 yıl boyunca asgari ücretin yarısı tutarında destek sağlanacak.
Evlilik sonrası konut ve otomobil almak isteyen gençler için uzun vadeli ve faizsiz kredi imkânı sağlanacak.

Genç ailelerin doğum masrafları için bir asgari ücret tutarında doğum yardımı sağlanacak.

Genç yaşta çocuk sahibi olan ailelere iki yıl boyunca “çocuk bakımı yardımı” düzenlenecek.


DEZAVANTAJ KALMAYINCAYA KADAR

Modelde dezavantajlı gençlere ve engelli gençlere de geniş yer verilmiş. Engelliler için somut bazı destekler şu şekilde;

Engelli gençlerin istihdamında Genç İstihdam Teşvikleri iki katı süre ile uygulanacak.
İş hayatında bulunması için özel ekipman gereksinimi bulunan engelli gençleri istihdam edecek işyerlerine bu ekipmanların temini için hibe desteği sağlanacak.

STK’LAR NEFES ALACAK

Eylem planında Gençlik ve Spor Bakanlığının son dönemde yaklaşık 35 Milyon TL ayırdığı Gençlik Projeleri Destek Programında ve Gençlik STK’ları için verilen hibelerde düzenlemeler yapılmış;
Gençlik Projeleri Destek Programı bütçesi 500 Milyon TL’ye yükseltilecek. Finansman Gençlik Bankası aracılığı ile sağlanacak.

Proje desteklerinin kabul süreci objektif ve şeffaf hale getirilerek, desteklerin hangi miktarda hangi projelere verildiği periyodik olarak kamuoyuna açıklanacak.

Projelere sağlanan hibe destek kalemleri, kaynakların dürüst kullanımı hedefi ile güncellenecek ve denetlenecek. Gençlik STK’larının proje süresince oluşacak kira ve benzeri sabit giderleri de destek kalemlerine dahil edilebilecek.

Gençlik STK’ları için ofis, toplantı ve konferans salonları gibi imkanlar sağlayan “Gençlik STK’ları Kuluçka Merkezleri” kurulacak. Gençlik Merkezleri de aynı doğrultuda oluşturulan ortak alanlar ile Gençlik STK’larının kullanımına açılacak.

DİJİTAL DETOKS, DOĞAL YAŞAM KAMPLARI, GENÇ ORMANLAR

Eylem planının bir diğer özgün başlığı doğa ve çevre ile ilgili maddelerin bulunduğu bölüm. İşte bazı öne çıkan ifadeler;

Temsilciliklerin koordinasyonunda 81 ilde “doğal yaşam kampları” kurularak gençlerin bu kamplardan yararlanması sağlanacak.
Doğal yaşam kampları içerisinde gençlerin “dijital perhiz” programlarına dahil edilmesi ve beraberinde uygulamalı olarak doğal yaşama uyum ve duyarlılık eğitimleri alması teşvik edilecek.
“Genç Ormanlar” projesi ile 81 ilde, ağaçlandırma çalışması ve bakımı tamamen gençler tarafından yürütülecek olan orman alanları oluşturularak gençlerin tohum-fidan-ağaç-orman süreçlerinde bilinçlendirilmesi ve katılımı sağlanacak.

KONSER BİLETİ, MÜZE BİLETİ DEVLETTEN

Model ve eylem planında kültür sanat alanında “Gençlerin kısa film, ilk film, kitap, dergi ve benzeri kültür ve sanat alanındaki projelerine hibe desteği sağlanacak.” Maddesinin yanında “Gençlerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımlarını teşvik amacı ile ücretsiz bilet ve ulaşım destekleri sağlanacak.” İfadeleri yer alıyor.

PASAPORT HARCI VE PUL ÜCRETİ YOK

Vizyon ve eylem planında eğitim, sağlık, istihdam, ticaret, ekonomi, hukuk, adalet, çevre, kültür, sanat, turizm, spor, tarım, teknoloji, bağımlılıklar gibi birçok alanda gençliğin ihtiyaçlarını, sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini içeren modelde, gençlerin yurt dışı seyahatleri de unutulmamış. Bazı destekler şöyle;

35 yaş altı gençler için “pasaport harcı ve yurt dışı çıkış pulu kaldırılacak”.

Yurt içi seyahatlerde gençler için kombine bilet uygulaması getirilecek.

Yurt dışı seyahatlerde havayolu ulaşımında gençlere yönelik vergi muafiyeti getirilecek.

MODEL DİJİTAL OLARAK DAĞITILDI

Lansmanda katılımcılara, modelin tamamına ulaşabilecekleri bağlantıyı içeren karekodlu broşürler dağıtıldı. Modelin tamamının linki;

Öne Çıkanlar
YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN