Babadan kalma tarlası olanlar dikkat! 2 yıldır bunu yapmadıysanız devlet el koyacak: Kira detayına dikkat

Babadan kalma tarlası olanlar dikkat! 2 yıldır bunu yapmadıysanız devlet el koyacak: Kira detayına dikkat

Tarım ve orman alanlarına dair düzenlemelere yer verilen kanun tasarısı TBMM'de resmen onaylandı. Bu yasa, 2 yıldır üretim için kullanılmayan araziyi kiralamanıza izin veriyor. daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Tarımsal üretim planlaması ile gıda güvenliği ve güvenliğini sağlamak amacıyla Orman Kanunu'nu ve bakanlıktan izin alınması, sözleşmeli üretimin yeniden düzenlenmesi ve kullanılmayan tarım arazilerinin üretime iadesini içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik kanun tasarısı TBMM'de onaylandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde tarım sektörü ile ilgili politikaları belirlemeye, planlamaya ve koordine etmeye yetkilidir.

Tarımsal üretim planlaması için bir ürün veya bakanlıkça belirlenen ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce izin alınması gerekir.

Ekonomimcom'dan Canan Sakarya Haber'e göre; Bakanlık, arz ve talebin büyüklüğü ve yeterliliğini dikkate alarak, tarım bölgesi veya işletmeye göre ürün veya ürün grupları ile asgari ve azami üretim miktarlarını tanımlar.

tarım arazisi

Bu bağlamda, ilk kez saldırgan davranışlarda bulunma kararı almış olanlar; Yazılı uyarı yapılacaktır. Uyarı tarihinden itibaren 12 ay içinde gerekli işlemleri yapmayanlar 5 yıl boyunca herhangi bir destek programından yararlanamaz. Tarım ve Orman Bakanlığı, onaylanan teklif kapsamında sektörde sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeleri uygular.

Fason üretimde irade özgürlüğü esas olmakla birlikte, salgın hastalıklar koşullarında arz güvenliğinin sağlanması, tarım ürünlerinde ticaretin geliştirilmesi ve adaptasyonu için gerekli görülmesi halinde bakanlıkça belirlenen ürün ve ürün grupları için sözleşmeler yapılmaktadır. tarımsal üretim. iç veya dış talebe göre veya bitki ve hayvan sağlığının korunması amacıyla. Ürünler veya üretim varlıkları da bir tarımsal üretim sözleşmesine dayalı olarak sigortalanmalıdır.

Tarımsal üretim sözleşmelerinde tanımlanan mücbir sebeplerin yanı sıra, sözleşme kapsamında üretilen ürünü almayı veya satmayı reddeden üretici veya alıcılara cezai işlem uygulanacaktır. Cezai şart, alımından veya satımından kaçınılan ürünün sözleşme bedelinin yüzde 20'sinden az ve yüzde 50'sinden fazla olamaz.

ÜRETİM İÇİN KİRALIK TARIM ARAZİSİ

Kanun aynı zamanda kullanılmayan arazilerin kamu yararı gözetilerek niteliğine ve mülkiyet haklarına halel getirmeksizin üretime açılmasını da sağlar.

Bu kapsamda, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olup, hisselilik, parçalılık, tarımsal faaliyetin durması, göç veya diğer sebeplerle üst üste iki yıl süreyle işlenmemiş ve kiraya verilmemiş gerçek ve tüzel kişilere ait tarım arazileri tespit edilir. Gelir, arazi sahiplerine arazilerini ekonomiye kazandırmak için aittir ve arazinin kalitesi değişmezse mevsimlik olarak kiralanabilir. Kira sözleşmesi, esas olarak kiralanan arazinin bulunduğu yerde oturanlar veya sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları için yapılır.

Kiralık mülkler, bakanlık tarafından belirlenen kayıt sistemlerine kaydedilir ve kiracılar ilgili tarımsal sübvansiyonları alabilirler.

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN