Deprem korkusu büyüyor! 3 levha o bölgede kesişti: Her an büyük bir deprem bekleniyor!

Deprem korkusu büyüyor! 3 levha o bölgede kesişti: Her an büyük bir deprem bekleniyor!

Doç. Dr. Hamdi Alkan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır ve son açıklamaları ile deprem konusunda dikkat çekti. Bingöl'de 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilimin arttığını belirten Alkan, özellikle Varto çevresinde yüksek gerilim tespit ettiklerini söyledi. Bu nedenle, bu bölgedeki deprem riskinin diğer bölgelere göre daha yüksek olduğunu düşündüklerini ifade etti. Alkan, odak noktalarının Kahramanmaraş olduğunu ancak Yedisu çevresindeki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirtti.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye'nin en büyük afetlerinden biri olarak nitelendirildi. Depremler, Kahramanmaraş başta olmak üzere toplam 11 ilde büyük hasara ve can kayıplarına neden oldu. Bu olayın ardından, ülkedeki diğer riskli deprem bölgeleri de gündeme gelmeye başladı. Uzmanlar, son günlerde geçmiş yıllarda 5'ten büyük 50'den fazla deprem üreten Bingöl Karlıova üçlü kesişimine odaklandı. Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alkan'ın çalışmalarına göre, bölgedeki risk diğer bölgelere göre daha yüksek olarak belirlendi.

Doç. Dr. Alkan, Karlıova üçlü kesişiminin üç farklı levhanın birbiriyle çarpıştığı bir bölge olduğunu belirtti. Bu bölgenin geçmişten günümüze deprem üreten ve bundan sonraki süreçte de deprem üretecek bir bölge olduğunu ifade etti. Bölgedeki derinliğine göre gerilme haritalarını, hız yapılarını ve sismik riskle ilgili bir parametreyi ortaya çıkarmaya çalışan Alkan, elde edilen sonuçlara göre, özellikle Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Yedisu segmentinde gerilemenin yüksek olduğunu, bunun aksine güneydoğuya doğru Varto civarında gerilmenin yüksek olduğunu net bir şekilde gördüklerini açıkladı. Bu nedenle, bu bölgedeki riskin diğer bölgelere göre daha yüksek olduğu düşünülmektedir.

Bingöl Karlıova üçlü kesişimi, geçmişte 5'ten büyük 50'den fazla deprem ürettiği bilinmektedir. Bu nedenle, Doç. Dr. Alkan ve diğer uzmanlar, bölgedeki deprem riskinin farkındadır ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği konusunda uyarıyorlar.

1

1

“10 KİLOMETRE YÜKSEK”

Doç. Dr. Alkan, Bingöl Karlıova üçlü kesişimi bölgesindeki gerilmenin diğer bölgelere göre daha yüksek olduğunu ve bu bölgenin geçmişten günümüze deprem üreten ve bundan sonra da deprem üretebilecek bir bölge olduğunu söyledi. Yapılan çalışmalarda, 5'ten büyük 50'den fazla depremin bu bölgede olduğu ortaya çıktı. Alkan ayrıca, gerilme değişimi haritalarını incelediklerinde, 10 kilometre derinliğinde gerilmenin daha yüksek olduğunu belirtti ve Yedisu civarında bir sismik boşluk olduğunu da vurguladı. Bu nedenle, bölgedeki riskin diğer bölgelere göre daha yüksek olduğunu düşündüklerini ifade etti. Alkan, yapıların doğru zemine ve doğru yapı malzemelerine uygun şekilde inşa edilmesi gerektiğini ve devletle koordineli bir şekilde çalışılması gerektiğini vurguladı.

1

1

Öne Çıkanlar
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN