Trafik, ehliyet, vergi cezası olanlara son dakika! Meclis tek bir şartla borçları silecek!

Trafik, ehliyet, vergi cezası olanlara son dakika! Meclis tek bir şartla borçları silecek!

Meclis’e sunulan teklif ile birlikte MTV, emlak vergisi, köprü ve otoyol geçiş cezaları, adli ve idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, SGK prim borçları gibi borçlar yapılandırılacakken 2 Bin lirayı aşmayan borçlar silinecek. Ayrıca 2 Bin lirayı aşan borçlar ise 48 ay vade ile indirim sağlanarak taksitlendirilebilecek. MTV borçlarında ise ’unun ödenmesi koşulu ile taksit ödenirken araç muayenesine izin verilecek. Haberin detayları...

Meclise sunulan yapılandırma teklifi ile birlikte MTV, ehliyet ve trafik cezası borçları silinecek.

Trafik, ehliyet, vergi cezası olanlara son dakika! Meclis tek bir şartla borçları silecek!

Meclis’e sunulan paketin detayları belli oldu. MTV, emlak vergisi, köprü ve otoyol geçiş cezaları, adli ve idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, SGK prim borçları gibi ödemelere yapılandırma olanağı sağlandı. Söz konusu yapılandırma ile birlikte vatandaşların 2000 TL altındaki borçları silinecek. Ayrıca bu ücretin üzerindeki borçlar ise 48 ay vade ile indirimli bir şekilde taksitlendirilebilecek.

Geçtiğimiz yüzyılın en çevreleyici borç yapılandırma paketi Meclis’e sunuldu. Söz konusu paketten 14 milyon kişi faydalanabilecekken bu paket ile 361.8 milyar liralık borç silinecek ya da taksitlendirilecek. 14 milyon kişiden 7 milyon 691 bin 666 kişi, 2 bin TL’den az borcu olarak bu paketle borç sildirme işleminden yararlanabilecek. Ayrıca 100 bin kişinin bu bağlamda 155 milyar liralık adli para cezası bulunmaktadır.

Meclis’e sunulan yapılandırma paketine tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü otoyol kaçak geçiş cezaları, daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, SGK sigorta primi, işsizlik sigortası primlerinin dahil olduğu belli oldu.

trafik

TAKSİT VE İNDİRİM İMKANI

Vatandaşın pakete dahil olan borçları 48 ayda ödenebilecek. 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesini kapsayan bu paketle tüm kamu alacakları yapılandırma imkanı bulacak. 30 Nisana kadar başvurular sürecekken taksitlendirilen borç ödemesinin ilk ödemesi 31 Mayısta başlayacak. Borçların peşin ödenmesi halinde %90 oranında indirim sağlanacak. Ayrıca idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde ise toplam tutarın %25 oranında vatandaş indirimden yararlanabilecek.

BORÇLARIN SİLİNME ŞARTLARI

Borçların silinmesi için öncelikli olarak tek şart bulunmaktadır. Buna göre 2 Bin liranın altındaki ve 31 Aralık 2022’den önceki vergi dairelerine olan vatandaşın borçları silinecek. Bu kapsamda terkin işlemlerinde amme borçlusu adına tahakkuk etmiş borçlar esas alınacak borçlunun müteselsil sorumluluk veya ikincil sorumluluklar kapsamında ödemesi gereken tutarlar dikkate alınmayacak. Terkin işlemleri, 2 Bin liralık borcun belirlenmesinde 1 Ocak 2023’te vergi dairesinde bulunan ücret temel alınarak gerçekleştirilecek.

2022 yılı içerisinde ödenmesi gereken geçici vergiler hariç vergi dairelerinde ödenmesi gereken her türlü borç yapılandırmaya dahil edilecek. Buna göre davalı olan vergi ve prim dosyalarındaki ihtilaflara nokta konulup ödeme imkanı getirilmiş olmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş kazaları ya da hastalıkları gibi nedenlerle işverene karşı yöneltilen borçlarda yapılandırılabilecek. Ayrıca diğer yapılandırmalardaki kapsama alınmayan idari para cezaları da bu paket kapsamına alınacak ve dolayısıyla yapılandırılacak.

31 Aralık 2022 tarihinden önceki ve 2 bin liranın altındaki vergi dairelerine olan borçların tahsilinden vazgeçilecek. Vergi ve prim yükümlüleri öncelikli olmak üzere borçların cezaları yok edilecek.

trafik

EHLİYET AFFI

Meclis’e sunulan yapılandırma paketi ile birlikte alkol, uyuşturucu, ölümlü ya da yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki kuraldışı davranışlardan kaynaklanan ceza puanları silinecek. Yaklaşık olarak 2.5 milyon kişinin ceza puanı silinirken 10 bine yakın kişinin ehliyeti geri iade edilecek.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

Yapılan açıklamalar sonrasında araç sahipleri MTV borçlarının silinip silinmeyeceği konusunda merak etmeye başladı. Söz konusu paket ile birlikte MTV borçları da yapılandırılacak. Meclis’e sunulan teklifte bu borçlar için şu ifadeler yer aldı:

“Bu Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayollan Trafik Kanununa göre verilen trafik idari para cezası, mülga 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayollan Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayollan Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezası ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutar ile katsayı tutarının en az %10'unun ödenmiş olması ve bu Kanun hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu Kanunda belirtilen ödeme süresi sonuna kadar 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (d) fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu hüküm her bir taşıt için ayrı ayrı dikkate alınır."

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN