AĞRI KADASTRO MAHKEMESİNDEN

T.C.

ESAS NO : 2008/72 Esas
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;
Davalı Hüseyin mirasçısı Mustafa ANIĞI mirasçısı olan Gözel ANIĞI'nın vefatı ile mirasçısı Halit ŞİRİP'in dosyaya eklenerek adına duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmasına karar verilmiş ancak mirasçının adresinin bilinmediği bu nedenle usulüne uygun tebligatın yapılmadığı ve tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilmediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Hamit ve Gözel oğlu 10/07/1971 doğumlu mirasçı Halit ŞİRİP'in, 16/05/2024 günü saat 09:30'da Ağrı Adliyesi Kadastro Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi halde ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra duruşma gününün mirasçı Halit ŞİRİP'e tebliğ edilmiş sayılacağı ve 6100 sayılı HMK'nun 147 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02013536