AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan beldemiz Evrensekiz Yolu üzerinde bulunan 210 ada, 1 parselde bulunan 16.732,44 m2 alanlı 1 adet tarla vasfındaki taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma sureti ile satılacaktır.

2- Açık arttırma ihalesi 06/12/2023 Çarşamba günü saat:14:30 da belediye hizmet binasında belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-Satışı yapılacak olan tarla vasıflı taşınmazın muhammen satış bedeli 5.000.000,00.-TL, (1 m2 si 298,83.-TL) olup, geçici teminatı 150.000.00-TL. dır.

4- İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatı ihale saatine kadar belediyemiz veznesine veya banka hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir.

5-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilangovtr BASIN NO: ILN01933557