AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KALDIRILMASI İLANI

Dosya No:2019/66 Tereke Kethüda Mah.42 Sk.No:59/1 Akhisar/Manisa adresinde mukim24104330580 TC. kimlik nolu FERHAN ŞEN hakkında Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/10/2019 Tarih ve 2019/1125 Esas, 2019/2009sayılı kararı ile İİK.nun 166 (254-182) maddesi gereğince TASFİYENİN KAPATILMASINA karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01988494