AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KAPATILMASI İLANI

DOSYA NO: 2023/21 TEREKE

Seyit Ahmet Mah.312 Sk.NO1/1AAkhisar/Manisa 26093263382 TC. Kimlik Nolu SABRİ İKİZER hakkında Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/08/2023 tarih ve 2023/21Tereke (Esas), 2023/49 Kararsayılı sayılı kararı ile, İİK.nun 166 (254-182) maddesi gereğince iflasın kapanmasına karar verilmiş bulunduğu tebliğ ve ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01883812