AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Belediye Meclis Toplantı Salonunda 25.06.2024 Salı günü satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır.

Tipi Mahallesi 4092 G.M. no’lu 822 ada 210 parsel 8.669,19 m² Arsanın satış ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 15.172.000,00 TL, geçici teminatı 455.160,00.TL’dir.

Tipi Mahallesi 4100 G.M. no’lu 822 ada 211 parsel 3.451,90 m² Arsanın satış ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 6.041.000,00 TL, geçici teminatı 181.230,00.TL’dir.

Adsız Mahallesi 3947 G.M. ve 4415 G.M. no’lu 136 ada 2 parsel 9.785,12 m² Arsanın satış ihalesi saat 14:50‘de yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 18.005.000,00 TL, geçici teminatı 540.150,00.TL’dir.

Seyran Mahallesi 4651 G.M. no’lu 734 ada 8 parsel 721,61 m² Arsanın satış ihalesi saat 15:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 3.392.000,00 TL, geçici teminatı 101.760,00.TL’dir.

Seyran Mahallesi 4652 G.M. no’lu 734 ada 9 parsel 550,16 m² Arsanın satış ihalesi saat 15:10‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 2.476.000,00 TL, geçici teminatı 74.280,00.TL’dir.

Katılımcıların 25.06.2024 Salı günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02048940