ANTALYA 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/213
KARAR NO : 2024/74
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı01/02/2024 tarihli ilamı ile;Koray ve Serpil oğlu, 10/07/1983Konya doğ. Muş, Malazgirt, Mollabaki Mah.nüf.kay. Sanık YUSUF EKER'in "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek, Bulundurmak, Kullanmak " suçundan TCK.nun 191/1,43/2-1, 62, 53/1-2-3, 58/6-7. maddeleri gereğince2 Yıl 1 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanığa gerekçeli kararın tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasına rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla;
7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde istinaf başvurusunda bulunulmadığı taktirde kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02019765