ARAÇ SATIŞ İHALESİ İLANI

T.C ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1- Belediyemize ait aşağıda tabloda belirtilen araçlar ve iş makineleri 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesine göre açık teklif usulü ile tabloda belirtilen muamman bedeller üzerinden belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Meclis salonunda satışları yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak için gereken belgeler

a) İhalesine girilecek her araç için Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuz veya 2886

sayılı kanunun 26.maddesine göre kabul edilen teminat mektupları

b)Tebligat için Adres Beyanı

c)Gerçek kişiler için T.C kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi, Tüzel kişiler için Yetki belgesi Başkaları adına gireceklerde noter vekaleti.

d)Belediyemize Borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış, Borcu

Yoktur Yazısı

e)İhaleye katılacaklar şartname satın almak zorundadır. Şartname Belediyemiz Fen İşlerinden ücretsiz görülebilir veya 500,00TL. (BEŞYÜZ TL) bedelle satın alınır. Şartnamesinin alındığına dair Tahsilat Makbuzu.

3- İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler

bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

4- Satılacak araçların marka, model, plaka no, muhammen bedelleri, geçici teminatları ve satış

saatleri tabloda belirtilmiştir.

5- İhaleye 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler katılamaz.

6- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

7-İhale edilememesi durumunda 15.07.2024 tarihi aynı saatlerde ihale edilecektir.

S.NO

PLAKA NO

MODELİ

MARKASI

FİYATI

Geçici Teminat

İHALE TARİHİ/SAATİ

1

42 TY 591

ISIZU OTOBÜS

2005

200.000.00 TL

6.000,00 TL.

08/07/2024

14:00

2

01CB08

CATERPILLAR

GREYDER

2015

3.500.000,00 TL

105.000,00 TL.

08/07/2024

14:10

3

01CB07

HİDROMEK KAZICI VE YÜKLEYİCİ

2021

1.800.000,00 TL

54.000,00 TL.

08/07/2024

14:20

İlgililere ilanen duyrulur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02051810