ARAÇ SATIŞ İLANI

BURULAŞ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İdare adı

:

BURULAŞ – Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm San. ve Tic. A.Ş.

İhale tarihi

:

03.06.2024 saat 15:00

İhale adresi

:

Odunluk Mah. Akpınar Cad. no:6/1 16265 Nilüfer / BURSA

Telefon ve mail

:

0224 452 52 44 /1715 – [email protected]

Şirketimize ait EK’ te marka ve modelleri belirtilen muhtelif araçlar KAPALI ZARF İLE TEKLİF ALMA ve sonrasında PAZARLIK yöntemi ile satılacaktır. Kapalı zarf teklifler en geç 03.06.2024 tarihinde, saat 15:00’ a kadar BURULAŞ Satınalma Müdürlüğü’ ne bizzat müracaat ederek teslim edilecektir.

İsteklinin, kapalı zarf teklifi içerisinde;

Tebligat adresi, teklif vereceği satış kalemi ya da kalemlerine ait imzalı teklif mektubu (İdare’ den temin edilecektir), gerçek kişi ise kimlik fotokopisi - tüzel kişi ise imza sirküleri ile geçici teminat yatırıldığına dair banka dekont evraklarını sunması gerekmektedir.

 • Vekaleten katılım sağlanacak ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi istenecektir.
 • Geçici teminat; İstekliler, teklifte bulunacakları satış kalemleri için belirtilen tutarda geçici teminat verecektir. Teminatın banka mektubu olarak verilmesi halinde teminat mektubunun süresi ihale tarihinden en az 1 ay sonrası kadar vadeli olacaktır. Nakit verilecek teminatlar İdarenin banka Vakıfbank Bursa Şubesi TR 750001500158007281413008 hesabına yatırılacaktır.

İhale ile ilgili hususlar

 • İstekliler, satış listesinde yer alan her bir araç için ayrı ayrı teklif verebilecektir.
 • Kapalı Zarf Tekliflerinin değerlendirilmesinden sonra Ekte satışı yapılacak kalemler için gelen teklifler sırası ile okunmak sureti ile açıklanacaktır. Akabinde, arttırma usulü pazarlık ile ihaleye devam edilecektir.
 • İdaremiz, bu satış ihalesi kapsamında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, satışı yapıp yapmamakta, uygun gördüğü teklif sahibi ile sözleşme yapmakta serbesttir. İhale yapılmış olsa dahi satıştan tek taraflı vazgeçebilir. Bu durumda İstekliler hiçbir hak ve zarar kaybı adı altında hak iddia edemezler ve teminatları kendilerine iade edilir.
 • İşbu ilanda yazılı bilgiler, taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir.
 • Satışa yapılacak araçlar, son teklif verme tarihine kadar mesai saatleri içerisinde İdare adresinde görülebilir. Alıcı teklif vermiş olmakla araçları görmüş, incelemiş ve hali hazır durumu ile kabul etmiş sayılır. Satıştan sonra herhangi bir kusur nedeni ile itirazda bulunamaz.
 • İhaleye katılan tüm İstekliler tüm ilan şartlarını kabul ettiğine dair ilan metni üzerine imzalı olarak bildirim yapacaktır.
 • Araçların satışının yapılmasına ait oluşabilecek bütün vergi, resim ve harçlar ile noter satış masrafları Alıcı’ ya ait olacaktır.
 • İhale uhdesinde kalan İstekli, satış bedelini peşin olarak en geç 3 iş günü içerisinde İdare hesabına yatıracaktır. Aksi halde yatırmış olduğu teminatlar İdare adına gelir kaydedilecek ve satış işlemi iptal olacaktır.
 • İhale uhdesinde kalan İstekli, araç bedellerinin tamamını ödedikten sonra en geç bir hafta içerisinde noter üzerinden araçların alımını yapacağını ve araçları teslim alacağını kabul eder.
 • Verilecek teklif fiyatlara KDV dahil olacaktır. Satışı yapılacak araçlar için fatura düzenlenecektir.
 • 16 BBB 01 plakalı araç için noter satışı sırasında plaka değişim işlemi yapılacaktır.
 • Muhammen bedelin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

EK – Satışı yapılacak araç bilgileri;

no

plaka

Marka model

Ruhsat no

Güncel km

Muhammen Bedel (KDV dahil)

Geçici teminat

1

16 BBB 01

Mercedes-Benz S 400 D Matic – 2018 model

GD 082553

88.500

6.644.000,00 TL

200.000,00 TL

2

16 BSB 50

Volkswagen Caravelle 4 motion – 7HC (VIP dizayn) - 2020 model

FO 902590

83.050

2.364.000,00 TL

70.000,00 TL

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02039431