BAKIRKÖY 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NDEN

ESAS NO: 2023/679

Davacı MERVE MUTLU tarafından davalı MEVLÜT ŞEKER aleyhine açılan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması davasında verilen karar uyarınca;
TOKAT ili, REŞADİYE ilçesi, YOLÜSTÜ mah/köy, 99 Cilt, 71 Aile sıra no, 26 sırada nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve AYSEL oğlu/kızı, 10/08/1989 dogumlu,47527792902 TC kimlik numaralı MEVLÜT ŞEKER'in herhangi bir adresi tesbit edilemediğinden dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresinin bulunamadığı anlaşılmakla 7201 Sayılı Kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesi ilanen tebliğ edilmiş, bu nedenle belirlenen ön inceleme duruşma gününün de davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir
HMK.147/2 maddesi gereğince tarafların ön inceleme duruşma günü olarak belirlenen 28/05/2024 günü saat 09.30'da geçerli bir özrü olmadan duruşmada hazır bulunmadıkları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği, ayrıca tarafların sulh için hazırlık yapmaları, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemiyeceği, gelmeyen tarafın yokluğunda iddia ve savunmanın genişletilip değiştirilebileceği hususları davalıya ilanen tebliğ olunur. İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 29/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01995507