BOĞAZLIYAN BELEDİYESİ SULAMA TAAHHÜT EĞİTİM TURİZM GIDA HİZMET TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİNDEN

İLAN


Aşağıda Mülkiyeti şirketimize ait taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihalesi yapılacaktır.


SIRA
NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

VASFI

YÜZ ÖLÇÜMÜ M2

HİSSE ORANI

İMAR DURUMU


DOSYA BEDELİ

MUHAMMEN BEDEL
(KDV %10 DAHİL)

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ VE SAATİ

1

AŞAĞI

798

4

ARSA

1012,37

1/1

ARSA

500,00

8.352.052,50

250.561,58

19.12.2023
10:00

2

AŞAĞI

798

7

ARSA

808,52

80852/94760

ARSA

500,00

6.670.290,00

200.108,70

19.12.2023
10:00


1-İhaleye katılacak olanlarda aranacak şartlar.
a)Geçici teminat belgesinin ibrazı,(Banka dekontu, Makbuz)
b)Nüfus cüzdan sureti veya vukuatlı nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi
c)İkametgah belgesi
d)Kendi imzası ile kanuni tebliğat adres beyanı ve ulaşılacak telefon numarası.
e)Tüzel kişiler için temsile yetkili olanlara ait belge
2- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen şahıslar ihaleye katılamazlar.
3- Yönetim Kurulu Başkanı ihaleyi yapıp yapmamakta ve ihale bedelinin uygun olup olmadığına karar verip vermemekte serbesttir.
4-Yönetim Kurulu Başkanı tarafından alınan ihale kararı, karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından
karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır
5- İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar, sözleşme giderleri gibi tüm giderler alıcıya aittir.
6-YATIRILACAK DOSYA BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATLAR ŞİRKETİMİZİN HALK BANKASI TR11 0001 2009 7870 0004 0001 34 İBAN NOLU HESABA YATIRILACAKTIR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01946318