ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/809 Esas
KARAR NO : 2024/10
Davacı: ZUHAL BİNİCİ
Davalı : ÇATALCA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Davacı ZUHAL BİNİCİ aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
"Bingöl ili, Adaklı ilçesi, Altınevler mahallesi/köyü, cilt no:36, Hane no:1, BSN:212'de nüfusa kayıtlı Hikmet ve Hikmet kızı19/06/1984 Küre doğumlu, 10883625610 T.C. Kimlik nolu Zuhal Binici'nin "Zuhal" olan isminin "Zeynep Zuhal" olarak değiştirilmesi ile Nüfusa bu şekilde kayıt ve tesciline"
Karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

09/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01991020