ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller 02/07/2024 Salı günü saat 11.00'de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda sırasıyla açık teklif usulü kiraya verilecektir.

1-) İhaleye katılmak isteyenler en geç ihale günü saat 10.30' a kadar müracaat dosyalarını, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne vereceklerdir.

2-) İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan sureti, ikametgâh senedi tebligat adresi tahmin edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat makbuzu, Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge, Adres Beyanı, vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimseler vekâletname getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi, İmza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, ticaret sicil gazetesi, ortak katılım olması halinde ortaklık belgesi, geçici teminat makbuzu ile şirket ana sözleşme sureti, makbuzu, Adres Beyanı ve Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge getireceklerdir.

3-) Kiraya verilecek olan gayrimenkullerin muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

4-) Geçici teminatlar kiralama süreleri dikkate alınarak muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında alınır.

5-) Kesin teminat ihale bedeli üzerinden toplam kira süresi temel alınarak %6 oranında alınacaktır.

6-) Aşağıdaki listede 3. 12. 19. 20. 21. 23. 25. 34. 46 ve 49. sırada bulunan taşınmazlar için ihaleye katılacak isteklilerin geçici teminat ile birlikte muhammen bedelin 6 katı oranında, iştirak bedeli yatırması gerekmektedir. (3. sıradaki taşınmaz için 12.000,00- TL, 12. sıradaki taşınmaz için 42.000,00- TL, 19. sıradaki taşınmaz için 45.000,00- TL, 20. sıradaki taşınmaz için 51.000,00- TL, 21. sıradaki taşınmaz için 42.000,00- TL, 23. sıradaki taşınmaz için 45.000,00- TL, 25. sıradaki taşınmaz için 30.000,00- TL, 34. sıradaki taşınmaz için 6.000,00- TL, 46. sıradaki taşınmaz için 42.000,00- TL, 49. sıradaki taşınmaz için 33.000,00- TL, ihale iştirak bedeli yatırılacaktır.)

7-) İhaleye çıkan taşınmazlar için 6 (altı) aylık kira bedeli ve kesin teminat bedeli ihale onayının tebliğine müteakip 15 (on beş) gün içerisinde ödenecek ve ödenmesine müteakip kira sözleşmesi düzenlenecektir.

8-) İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri, Çatalca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alabilir, ihale şartnamesini ücretsiz görebilir.

9-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sıra No

Mahalle

Mevkii/No

Kullanım Şekli

Kira Süresi

Muhammen Bedel (Aylık)

Geçici Teminat

1

Başak Mah. Başöğretmen Cad. No:1

Dükkan

3 Yıl

1.100,00TL

1.180,00TL

2

Başak Mah. Başöğretmen Cad. No:1B

Dükkan

3 Yıl

1.550,00TL

1.674,00TL

3

Celepköy Mah. Mimar Sok. No:19B

Kahvehane

3 Yıl

2.000,00TL

2.160,00TL

4

Çakıl Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. No:15A

Dükkan

3 Yıl

6.000,00TL

6.480,00TL

5

Çakıl Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. No:17B

Dükkan

3 Yıl

2.250,00TL

2.430,00TL

6

Çakıl Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. No:19E

Dükkan

3 Yıl

2.250,00TL

2.430,00TL

7

Çanakça Mah. Ayşen Sok. 1. Kat. 19/1 İç Kapı:1

Konut

3 Yıl

1.000,00TL

1.080,00TL

8

Çanakça Mah. Ayşen Sok. 1. Kat. 19/1 İç Kapı:2

Konut

3 Yıl

1.000,00TL

1.080,00TL

9

Çiftlikköy Mah. Sultan Süleyman Cad. No:108/1

Kantar

3 Yıl

1.000,00TL

1.080,00TL

10

Ferhatpaşa Mah. Cumhuriyet Meydanı

Çatalca Belediyesi Çağlayan Ege Ticaret Merkezi Zemin Kat. 2B

Dükkan

3 Yıl

1 Yıllık

2.400.000,00TL

216.000,00TL

11

Ferhatpaşa Mah. Mescit Sok. Çatalca Belediyesi Çağlayan Ege Ticaret Merk. No:1 2.Kat İç Kapı:206

Dükkan

3 Yıl

1 Yıllık

600.000,00TL

54.000,00TL

12

Ferhatpaşa Mah. Erler Cad. No:3H

Dükkan

5 Yıl

7.000,00TL

12.600,00TL

13

Ferhatpaşa Mah. Atatürk Cad. No:66A

Dükkan

3 Yıl

5.000,00TL

5.400,00TL

14

Ferhatpaşa Mah. Atatürk Cad. No:74/1

Dükkan

3 Yıl

25.000,00TL

27.000,00TL

15

Ferhatpaşa Mah. Hacı Osman Sok. No:2A

Dükkan

3 Yıl

10.000,00TL

10.800,00TL

16

Ferhatpaşa Mah. Hacı Osman Sok. No:2

Dükkan

3 Yıl

5.500,00TL

5.940,00TL

17

Ferhatpaşa Mah. Hacı Osman Sok. No:2B

Dükkan

3 Yıl

5.500,00TL

5.940,00TL

18

Ferhatpaşa Mah. Hacı Osman Sok. No:2C

Dükkan

3 Yıl

5.500,00TL

5.940,00TL

19

Ferhatpaşa Mah. Eğri Sok. No:10 Hanımeli Parkı

Park/Büfe

3 Yıl

7.500,00TL

8.100,00TL

20

Ferhatpaşa Mah. Güney Tez Sok. No:14 Tayfun Topçu Parkı

Park/Büfe

3 Yıl

8.500,00TL

9.180,00TL

21

Ferhatpaşa Mah. Kadri Duymaz. Sok. No:9 Arif Nihat Asya Parkı

Park/Büfe

3 Yıl

7.000,00TL

7.560,00TL

22

Gökçeali Mah. Gökçeali Cad. 180D

Dükkan

3 Yıl

5.000,00TL

5.400,00TL

23

Gökçeali Mah. Gökçeali Cad. 224

Kahvehane

3 Yıl

7.500,00TL

8.100,00TL

24

Hisarbeyli Mah. Karakartal Cad. 1.Kat. No:53E

Dükkan

3 Yıl

2.500,00TL

2.700,00TL

25

İnceğiz Mah. Hanice Cad. No: 119

Kahvehane

3 Yıl

5.000,00TL

5.400,00TL

26

Oklalı Mah. Berkant Sok. 4C

Dükkan

3 Yıl

2.500,00TL

2.700,00TL

27

Örencik Mah. Örencik Cad. 95B

Dükkan

3 Yıl

1.500,00TL

1.620,00TL

28

Örencik Mah. Örencik Cad. 120A

Dükkan

3 Yıl

2.500,00TL

2.700,00TL

29

Kabakça Mah.Akşemsettin Cad.1. Kat No:13 İç Kapı:1

Dükkan

3 Yıl

2.000,00TL

2.160,00TL

30

Kabakça Mah. Akşemsettin Cad. 4C

Dükkan

3 Yıl

5.000,00TL

5.400,00TL

31

Kabakça Mah. Cengizhan Sok. 13

Dükkan

3 Yıl

5.000,00TL

5.400,00TL

32

Kabakça Mah. Cengizhan Sok. 11A

Dükkan

3 Yıl

1.000,00TL

1.080,00TL

33

Karacaköy Merkez Mah. Kuleli Cad. Kantar

Kantar

3 Yıl

1.500,00TL

1.620,00TL

34

Karacaköy Merkez Mah. Sultan Fatih Cad. No:43

Büfe

3 Yıl

1.000,00TL

1.080,00TL

35

Karacaköy Merkez Mah. Karacaköy Cad. 650A

Dükkan

3 Yıl

5.000,00TL

5.400,00TL

36

Karacaköy Merkez Mah. Civan Sok. 1A

Dükkan

3 Yıl

2.500,00TL

2.700,00TL

37

Karacaköy Merkez Mah. Civan Sok. 1B

Dükkan

3 Yıl

2.500,00TL

2.700,00TL

38

Karacaköy Merkez Mah. Civan Sok. 1C

Dükkan

3 Yıl

2.500,00TL

2.700,00TL

39

Karacaköy Merkez Mah. Civan Sok. 1D

Dükkan

3 Yıl

2.500,00TL

2.700,00TL

40

Karacaköy Merkez Mah. Civan Sok. 1E

Dükkan

3 Yıl

2.500,00TL

2.700,00TL

41

Karacaköy Mah. Civan Sok. No:1H

Dükkan

3 Yıl

2.500,00TL

2.700,00TL

42

Kaleiçi Mah. Cevdet Barın Bulvarı 21B

Dükkan

3 Yıl

2.500,00TL

2.700,00TL

43

Kestanelik Mah. Dispanser Sok. 14B

Konut

3 Yıl

1.000,00TL

1.080,00TL

44

Kestanelik Mah. Kalender Sok. No:1

Konut

3 Yıl

1.000,00TL

1.080,00TL

45

Subaşı Mah. Gökçeali Cad. 337B

Dükkan

3 Yıl

5.000,00TL

5.400,00TL

46

Subaşı Mah. Gökçeali Cad. 318

Kahvehane

3 Yıl

7.000,00TL

7.560,00TL

47

Subaşı Mah. Gökçeali Cad. 284A

Dükkan

3 Yıl

2.500,00TL

2.700,00TL

48

Subaşı Mah. Gökçeali Cad. 286D

Dükkan

3 Yıl

2.500,00TL

2.700,00TL

49

Yalıköy Mah. 29 Ekim Cad. 1D

Kahvehane

3 Yıl

5.500,00TL

5.940,00TL

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02050084