DİYARBAKIR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2018/88 Esas
KARAR NO : 2022/1213
Davacılar ABDULLAH URAKÇI, ALİ BİNGÖL, AYŞAN GÖNÜÇ, BEDİRHAN SARİKURT, BİRGÜL ÖZDOĞAN, CELAL CERAN, FİKRET ERİNÇ, HAMIT YÜRTER, HATUN ERGÜN, MEHMET BİLAL, MEHMET ZEKİ GÜLTEKİN, MUSTAFA GÖGER, RINDIYE KARAKOYUN, SEMİN ULUÇ, SIDDIK ÇALPAN, ŞEMSETTİN KIRT aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :Davanın KABULÜ İLE,
1-Diyarbakır ili, Yenişehir ilçesi, Üçkuyu Mahallesi 1168 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın Fen bilirkişisi Ahmet Hayme'nin 20/05/2022 tarihli raporunda 2. Seçenek olarak bulunan kroki esas alınarak AYNEN TAKSİMİ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,
2- Dosyaya sunulan bilirkişi raporlarının mahkememiz kararın eki sayılmasına,
3-Davacı tarafından yapılan 8.858,72 TL yargılama giderinin dava açılmasına sebep olan davalılardan tapudaki payları oranında alınarak davacılara verilmesine,
4-Arta kalan gider avansının davacı tarafa iadesine,
5-Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 8.900,00 TL maktu vekalet ücretinin dava açılmasına sebep olan davalılardan tapudaki payları oranında alınarak davacılara verilmesine,
6-Alınması gerekli 80,70 TL harçtan dava açılırken peşin ödenen 35,90 TL nin mahsubu ile eksik kalan 44,80 TL harcın dosyada mevcut dava açılmasına sebep olan davalı ve borçlu Nevzat Arslan'dan alınmasına,
7- Taşınmazın satış bedeli üzerinden karar tarihinde yürürlükte bulunan 492 sayılı Harçlar Kanunun 1 sayılı tarafesinin 3/1-b bendi uyarınca Satış bedeli üzerinden binde 11,38 harç oranında nisbi karar ve ilam harcının dava açılmasına sebep olan davalı ve borçlu Nevzat Arslan'dan alınarak Hazineye irad kaydına,
Dair Davacı vekili, davacı Sıddık Çalpan, Davacı Fikret Erinç, Davacı Abdullah Urakçı ve Davacı Hamit Salihoğlu ( Yürter)' nin yüzüne karşıkararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Diyarbakır Bölge Adliye İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

11/08/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01884274