T.C. MANİSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/38 SATIŞNDAN

Örnek No:55*


TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, ANAFARTALAR Mahalle/Köy, BELEDİYE CAD. Mevkii, 409 Ada, 3 Parsel, 1. Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Anafartalar Mah. Belediye Cad. No:14/3 Şehzadeler / MANİSA
Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 197,00 m2
Arsa Payı : 143/1104
İmar Durumu :1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar planında "Bitişik Nizam 6 Kat, (B-6) Ticaret-Konut (TİCK)" olarak planlanan alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 3.200.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: İki hissede birden çok haciz vardır, Eklenti olarak 1 Nolu Depo taşınmaza aittir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 10:05
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 10:05

24/06/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02051191