DÜZELTME İLANI

YATAY TRAFİK İŞARETLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


YATAY TRAFİK İŞARETLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası

:

2024/495016

1- İdarenin

a) Adresi

:

Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2123125000 - 2123125070

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

22.04.2024 - 5100

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

:

AYRINTILI HABER Gazetesi, www.karar.com( Genel İnternet Sitesi) - 20.04.2024

3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İhaleye ait ilanın benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri başlıklı 4.4.2 maddesi aşağıda gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Belge Adı Açıklama

Makine Mühendisliği

#ilangovtr BASIN NO: ILN02021049