(DÜZELTME İLANI) STADYUM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

STADYUM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası: 2023/905510

1- İdarenin
a) Adresi : Esenler Mah. Bora Sk. No:5 34899 PENDİK/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 4448180 - 2165851495
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 01.09.2023 - 4938
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : İSTANBUL GAZETESİ - 01.09.2023, www.karar.com
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır:
İhale İlanının
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: başlığının altında
4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listelerinde Yer Alan BIII grubu veya BIII işin tamamlanması işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01887274