GAYRI MENKUL SATIŞ İHALE İLANI

T.C.
SİVAS İLİ
ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GAYRI MENKUL SATIŞ İHALE İLANI
1-)Mülkiyeti Şarkışla Belediyesine ait aşağıda niteliği,yeri ve miktarı belirtilen taşınmazın satışı yapılacaktır.
2-)İhaleye ait şartname ve ekleri,Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00-TL karşılığında temin edilebilir. Ve ücretsiz görülebilir
3-)İhale, Şarkışla Belediyesi hizmet binasında aşağıda belirtilen tarih ve saatte2886 Sayılı DİK nun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır
4-)İhale Pey miktarı m2 birim fiyatı (m² Birim Fiyat =Tahmini Bedel / Yüzölçümü) üzerinden başlayacak ve 5,00-TL (BEŞ) TL den az olmayacaktır.
5-)İhale bedeli üzerinden %6 kati teminat alınır, tedavüldeki Türk Parası ve banka teminat mektupları teminat olarak kabul edilecektir
6-)İstenilen belgeler:
(Bu Belgeler İhale günü Saat: 12:00'ye kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihayele katılamayacaktır.)
a) İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
b) Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Tebligat için adres beyanı ve Taahhütname (e-devletten veya Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)
e) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Veznesinden alınacak)
f) İhaleye temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeleri vermek zorundadır
g) Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde "Ortak Girişim Beyannamesi" (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)
7-)Satışı yapılacak Taşınmazın
S.NoMahallesiAdaParselYüzölçümü
(m2)
CinsiTahmini BedeliGeçici TeminatıAÇIKLAMAİhale Tarihiİhale Saati
1Gültekin Mahallesi139531.134,80Arsa4.539.200,00136.176,00İmar Alanı İçinde
(Ticaret üstü konut)
26.06.202414:40
#ilangovtr BASIN NO: ILN02048956