GAZİANTEP 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/1008 Esas
KARAR NO : 2024/315

Davacı ESMA GÖÇMEN tarafından BAKHTIYORKHON aleyhine mahkememizde açılan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :
1-Davanın KABULÜ ile Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Burç/Kale Mah. Cilt no 145 hane no 114 te bsn 124'te nüfusa kayıtlı Orhan Ahmet ve Bakhtıyorkhon'den olma 23717103048 T.C kimlik numaralı Yüsra Elif Göçmen'in velayeti davalı anneden alınmasına,
2-Dava adli yardım talepli olarak açıldığından 697,45-TL harcın ve suçüstü ödeneğinden karşılanan 87,00-TL masrafın (tebligat gideri) davalıdan alınarak hazineye irat kaydının yapılmasına,
Dair, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/05/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02040495