GAZİANTEP 8. AİLE MAHKEMESİ İLAN


ESAS : 2023/956

Davacı , VİSAL EL CESİM ileDavalı , VALİD EL ABDULLAH arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı Valid El Abdullah Yabancı kimlik no: 998....12, Hesun ve Sabha oğlu 1971 doğumlu olup tebligat yapılamamıştır.HMK'nın 139. maddesi gereğince tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmaları taraflara veya vekillerine 2 haftalık kesin süre verilmesine, kesin süre içinde delillerin sunulmaması ya da başka yerlerden getirtilmesi gerekenlere ilişkin gerekli açıklamaların yapılmaması halinde söz konusu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları hususlarının tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Duruşma tarihi:10/09/2024 Saat:10:30

#ilangovtr BASIN NO: ILN02039354