GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN

ESAS NO : 2022/556

Davacı Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından davalı Ayşegül Şirin aleyhine 13/09/2022 tarihinde açılan davada, davalı Hasan Basri ve Rabia kızı, 1977 doğumlu, 143***842 TC kimlik numaralı Ayşegül Şirin tüm aramalara rağmen bulunamamış ve adresleri de bilinmediğinden, dava dilekçesinin özetinin ilanen Ayşegül Şirin'e tebliğine karar verilmiştir. Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılır ve cevap verme süresi HMK 122 ve 127. maddelerine göre tebliğden itibaren 2 haftadır. İlanen duyurulur.
Dava Dilekçesinin Özeti;
Davacı şirketin görevleri kapsamında yapılan denetimlerde davalının "İncirtepe Mah. Kiptaş 4. Etap B:2 Blok D:23Esenyurt/İstanbul" adresinde kaçak elektrik kullandığı tespit edildiğini, 13.01.2022 tarihli H 504249 seri numaralı tutanak tutulduğunu ve kaçak kullanıma ilişkin tahakkuk eden bedelin tahsili için davalı borçlu adına fatura düzenlendiğini, borçlu aleyhine Gaziosmanpaşa İcra Müdürlüğü 2022/71980 Esas Sayılı dosyası üzerinden ödenmeyen fatura borcu için yapılan icra takibine borçlunun itiraz etmesi üzerine takibin durduğunu, kanun çerçevesinde işlem yapıldığını, yapılan işlem neticesinde davacıya faturalar tahakkuk ettirildiğini, 13.01.2022 tarihli H 504249 seri numaralı kaçak tutanağı ile davalının kaçak elektrik kullandığını, müvekkilin haklılığını kuvvetle muhtemel olarak ortada olduğunu, bu nedenlerle davalı borçlunun İcra Müdürlüğü dosyasına yaptığı İtirazının iptaline, icra takibinin devamına, itirazında haksız ve kötü niyetli olan davalının alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesi dava edilmiştir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01885379