GAZİOSMANPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN DUYRULUR

GAZİOSMANPAŞA İlçesi Bağlarbaşı Mah. 1917 ada 9 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan ‘’ ÜZERİNDEKİ 78 NOLU BİNA İLYAS VE HÜSEYİN NİŞANCIYA AİTTİR’’, ‘’80 NOLU BİNA İBRAHİM ÇALIŞKANA AİTTİR’’, ‘’82 VE 84 NOLU BİNALARDA YUSUF ÇOŞKUNA AİTTİR’’ muhdesatının zeminde olmadığı Gaziosmanpaşa Kadastro Müdürlüğü’nün 1632/2023 numaralı Tescil Bildirimi (Beyanname) ile belgelendiğinden, İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 1917 ada 9 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan iş bu muhtesatlar Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım tarihinden sonra terkin edilecek olup ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak otuz içinde terkine dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan adres/mirasçısı tesbit edilemeyen muhtesat sahiplerine Türk Medeni Kanunun 1019. Md. gereği tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01941112