GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N D I R

Dosya No: 2023/286 Esas

Bursa ili , Gemlik ilçesi , Umurbey Mahallesi , Bostanlık mevkii kuzeyi 2654parsel , doğusu , batısı ve güneyi çalılık olan taşınmaz ile çevrili taşınmazın fen ve kadastro bilirkişisi Ömer ERDOĞAN'ın 31/01/2019 tarihli krokili raporunda “A” harfiyle gösterilen 5399,32 m² miktarındaki taşınmaz için davacı Özden ULUDAĞ tarafından tapusuz taşınmazın tescili talep edildiğinden; dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2023/286 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi halde davacı Özden ULUDAĞ adına tapuya tescil kararı verileceği ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01994902