HATAY 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN


ESAS NO : 2021/759 Esas

ADALET BAKANLIĞINDAN

Hatay 1. Aile Mahkemesinin 2021/759 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01972495