HOPA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/113 Esas

Davacı BAHRİYE KARATAY aleyhine mahkememizde açılan Tespit (Ölümün Tespiti) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
İşbu dava dosyasına taraf olan Nusret ve Lütfiye kızı 10/02/1932 Batum doğumlu DAHİLİ DAVALI REFİA KOYUNCU ile Nusret ve Lütfiye kızı 26/12/1942 Batum doğumlu DAHİLİ DAVALI NAİME KOYUNCU'nun uyap sisteminde kayıtlı adresine ulaşılamadığı,
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 31maddeleri gereğince davalı kişinin, İlan edilenHopa Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/113 Esas sayılı dosyası ile Ölümün Tespitine yönelik dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma tutanağının işbu ilanen tebligatın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02018465