İHALE İLANIDIR

AÇIK ARTIRMALI SATIŞ ÖNCESİ BİLGİ CETVELİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ :

SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihi

15/06/2023

Saati

14:00

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ :

GEBZE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yeri

Elektronik Ortam (esatis.ogm.gov.tr)

Sıra No

Satış Yeri

Cinsi,Nevi,Boy ve Sınıf

Parti No

İstifNo

Boy(m)

Miktarı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Açıklama

Adet

M3/Ster

M3/Adet

TL

TL

1

DİLOVASI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ

İbreli Dikili Ağaç

1

62

1689

453,384

0,268

1.600,00

21.762,00

2

GEBZE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ

İbreli Dikili Ağaç

2

111

4361

3.261,96

4

0,748

1.400,00

137.002,00

TOPLAM:

2

6050

3.715,348

1,016

-

158.764,00

 1. İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı partiler https://esatis.ogm.gov.tr internet adresinde elektronik ortamda açık artırma usulü ile satılacaktır.
 2. İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
 3. Bu satışa ait İhale İlanı (Satış Öncesi Bilgi Cetveli) ve şartnameler https://esatis.ogm.gov.tr internet sitesinde ve İşletme Müdürlüğümüzde görülebilir.
 4. İhale, https://esatis.ogm.gov.tr adresinde elektronik ortamda yapılacak olup, elektronik ortamda yapılacak ihalelere katılım için, Müşteri tarafından bir defaya mahsus e-satış sözleşmesi Noterde imzaladıktan sonra müşterinin firma yönetim merkezinin veya kurumlar veya gelir vergisi kaydının bulunduğu en yakın İşletme Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Üyelik sözleşmesi ile birlikte şartnamede ihalelere katılım için istenilen belgelerin ilk üyelikte asılları veya noter tasdikli nüshalarının ibraz edilmesi zorunludur. Bu belgeleri ilgili birime teslim etmeyenler elektronik satış ihalelerine katılamayacaktır.
 5. Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhalelere girmek isteyenlerin ihale konusu olan satışın muhammen bedeli üzerinden hesaplanacak toplam tutarın en az %3 ü oranında geçici teminatı yatırmaları ve şartnameyi onaylaması gerekmektedir. 6- Teminatın, banka ürün ve kartları ile ödenmesi halinde ihale başlangıç saatine kadar, muhasebe biriminin banka hesabına veya veznesine yatırılması halinde ihalenin yapıldığı gün ihale saatinden en geç 1 saat öncesine kadar yatırılması zorunludur. Şartnamelerin ise, ihale başlangıç saatinden önce onaylanması gerekmektedir.
 1. İhale başlangıç saatinden başlayarak, 30 dakika süre ile tüm partilere pey sürülebilecektir. Bu 30 dakikalık süreden sonra, zaman sayacı üzerindeki sürenin 00:00 olduğunda ilgili partiye teklif verme işlemi kendiliğinden sonlanacaktır. Pey sürme süreci tamamlanan partinin ihalesi, en yüksek teklifi veren Müşteri üzerine kalacaktır. Yapılacak işlemlerde, zamanın tespitinde Sistem saati geçerli olacaktır
 2. Tomruk, teldireği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında malbedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
 3. Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
 4. Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin 30’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 aya kadar
 5. Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 12- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır.
 1. Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 güne kadar ek süre verilmesi halinde süre uzatım başlama tarihinde yürürlükte olan amme alacakları için uygulanan oranda gecikme zammı alınacaktır. Teminat mektuplarına bağlı alacakların süre uzatımında verilen ek süre için, süre uzatım başlama tarihinde yürürlükte olan amme alacakları için uygulanan oranda gecikme zammı peşin olarak alınacaktır
 2. İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

İ L A N O L U N U R...

TEL FAX

0(262) 641 1067

0(262) 641 1067

ŞUBESİ BANKA HESAP NOLARI

Ziraat Bankası : TR740001002466915848395001

Halkbank : TR510001200159600044000004

Vakıfbank : TR440001500158007309693916

#ilangovtr BASIN NO: ILN01840886