İLAN T.C.GEREDE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/258 Esas

DAVALI :1- Seher Sağlam - 29365276448 - Hüseyin ve Zeynep kızı-10/05/1920 Yeniçağa Doğumlu- Bolu İli, Yeniçağa İlçesi Ören Mah/Köy 110 Cilt 5 Hane 17 BSN'de nüfusa kayıtlı
Mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce tüm aramalara rağmen adres bilgilerinize ulaşılamadığından tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir,
Dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevaplarınızı bildirmeniz yada kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 150/2 maddesi uyarınca ayrıca duruşma günü olan 13/09/2023 günü saat 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01840656