İSTANBUL 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/104 Esas
KARAR NO : 2023/480
Davacı RAMI MOHAMAD vekili tarafından Davalılar ABİR MUHAMMED VE MAHİR HÜSEYİN aleyhine mahkememizde açılan Velayetin Kaldırılması davasının yapılan açık yargılaması sonunda davalı MAHİR HÜSEYİN'in adresine ulaşılamadığından İstinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı Rami Mohamad vekili Av.Seher Çervatoğlu 26/10/2023 tarih, 2023/104 Esas, 2023/480 Karar sayılı Davanın hukuki yarar yokluğundan usuldenreddine dair kararın KALDIRILARAK, davanın KABULÜNE, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi istemi ile istinaf talebinde bulunmuştur. İstinaf dilekçesine karşı tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süre içinde cevap vermek üzere istinaf dilekçesi tebliğ yerine geçmek üzere MAHİR HÜSEYİN'e ilanen tebliğ olunur. 06/05/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02038701