İSTANBUL 37. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2023/36817 ESAS

KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUİLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI :Kayabaşı Şenol Ambalaj Oluklu Mukavva Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 5350059111 Vergi Nolu
VEKİLİ : Av.Gözde YILDIRIM
BORÇLU :Güncel Oluklu Mukavva Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 4271012515 Vergi Nolu
Eski Habipler Mahallesi Çelik Sokak No:10 Sultangazi İstanbul
BORÇ MİKTARI: 1.231.929,39 TL
Yukarıda yazılı olan alacağın tahsili için borçlu aleyhine yapılan icra takibinde adresine gönderilen örnek no 10 ödeme emri tebliğ edilememiş ve yapılan adres araştırmaları neticesinde adresin tespiti mümkün olmadığı, yapılan tüm tebligatların BİLA döndüğü, yeni adres de tespit edilemediğinden7201 sayılı kanunun 28. Maddesi gereğince İLANEN TEBLİGAT yapılmasına karar verildi.
Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10) güne 15 (onbeş) gün ilavesiyle 25 (yirmibeş) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) güne 15 (onbeş) gün ilavesiyle 20 (yirmi) Gün içinde icra mahkemesine şikayet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) güne 15(onbeş) gün ilavesiyle 20(yirmi) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) güne 15(onbeş) gün ilavesiyle 20 (yirmi) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) güne 15(onbeş) gün ilavesiyle 25 (yirmibeş) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilipte reddedildiği takdirde ise (3) güne 15 (onbeş) gün ilavesiyle 18(onsekiz) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur. 19/02/2024
İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No : TR700001500158007290497051
Vergi Dairesi Adı / No: KAĞITHANE VERGİ DAİRESİ - 4700040983

#ilangovtr BASIN NO: ILN01987671