İSTANBUL ANADOLU 8. İŞ MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2021/371 Esas
KARAR NO : 2024/207
DAVALI : GİMSA DENİZCİLİK İNŞ. SAN . VE TİC. LTD. ŞTİ
Mahkememizden verilen 01/03/2024 tarihli kararda gereğince:
A-Açılan asıl dava olan 2021/371 Esas sayılı davanın KISMEN KABULÜNE, KISMEN REDDİNE,
1-Davanın davalılar Uğur Yüksel ve Ender Karaman yönünden REDDİNE,
2-45.465,33 TL kurum alacağının gelir onay tarihi olan 24/03/2010 tarihindne itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar İstanbul Tersanecilik ve Denizcilik San. Ltd. Şti, Gimsa Denizcilik İnş. San. Tic. Ltd. Şti ve Yavuz Barış Yıldız'dan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
B) Birleşen İstanbul Anadolu 20. İş Mahkemesi 2020/162 Esas sayılı dosya yönünden;
1-Davanın derdestlik nedeniyle USULDEN REDDİNE,
C-Asıl dava dosyasında alınması gereken 427,60 TL başvuru harcı ve3.105,73 TL harcın 13/05/2019 tarihli harç tahsil müzekkeresi ile yazılan 3.105,73TL bakiye karar harcın mahsubu ile bakiye 427,60 TLdavalılar İstanbul Tersanecilik Ve Denizcilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Gimsa Denizcilik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ve Yavuz Barış Yıldız' dan tahsili davacıya verilmesine, müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına,
2-Birleşen dava dosyasında davacı SGK harçtan muaf olduğundan karar ve ilam harcının alınmasına yer olmadığına,
3-Asıl dava dosyasında kabul edilen miktar yönünden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT 13/2. maddesi gereğince 17.900,00TL vekalet ücretinin davalılar İstanbul Tersanecilik Ve Denizcilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Gimsa Denizcilik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ve Yavuz Barış Yıldız' dan tahsili ile davacıya verilmesine,
4-Asıl dava dosyasında red edilen miktar yönünden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT 13/2. Maddesi gereğince17.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılardan Uğur Yüksel'e verilmesine,
5-Birleşen dava dosyasında red edilen miktar yönünden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT 13/2. Maddesi gereğince 10,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılar Uğur Yüksel ve İstanbul Tersanecilik Ve Denizcilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi' ne verilmesine,
6-Davacı tarafça yargılama aşamasında kullanılan 46.632,68 TL'nin davalılar İstanbul Tersanecilik Ve Denizcilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Gimsa Denizcilik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ve Yavuz Barış Yıldız' dan tahsili ile davacıya verilmesine,
7-Taraflarca yatırılan gider avansından kullanılmayan kısımlarının HMK'nın 333. maddesi gereğince karar kesinleştiğinde ilgili tarafa iadesine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ile davacı SGK vekilinin 01/05/2024 tarihli istinaf dilekçesinin davalılardan GİMSA DENİZCİLİK İNŞ. SAN . VE TİC. LTD. ŞTİ.'ne tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.29/05/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02048191