İSTANBUL AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİ DİSİPLİN BİRİMİ

DUYURU

SAYIN: Dr. Rukiye ÇELİK

Hastanemize gönderilen Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 04/08/2023 tarihli ve 221396836 sayılı yazısı ekinde ki kapalı zarfı ilan tarihi itibari ile 10 (on) gün içinde teslim almanız hususunu bilgilerinize rica ederiz.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01884138