İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Vergi NoMükelelfin Adı Soyadı Veya ÜnvanıAdresVergi DönemiAna Vergi KoduAna Takip Dosya NoTakip Dosya NoToplam Borç
6131654593Mcland Elektronik Ve Bilgisayar HizmetleHasanpaşa Mahallesi Kurbağalıdere Cadde No:61 /1 D: No:11 Tel: Kadıköy İstanbul20220420220400152022061566F1O00002512022061414F27000132219.800.339,84
4100518320Ramazan GözeCevizlik Mah. Sakızlı Yalı Sk. No:21 /1 D: No:0 Tel: Bakırköy İstanbul20180120180100152023090166F1M00000052023090114F2500000612.073.600,00
7391267585Sahyayapı İnşaat Orman Ürünleri DepolamaOsmanağa Mahallesi Serasker Cadde No:102 D: No:3 Tel: Kadıköy İstanbul20221220221200152023080866F1P00006902023071414F2800018881.882.439,99
0540430573Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret AnonimOsmanağa Mah. Çuhadarağa Sk. Galeryum Is H. No:23 D: No:109 Kadıköy İstanbul20140920140900152019111566F1I00003422019111514F2100000801.722.780,14
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN01975953