KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kahramanmaraş 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/309 Esas ve 2019/933 Kararı sayılı ilamıyla; "Davacısı tarafından açılan davanın HMK 119/2 maddesi uyarınca AÇILMAMIŞ SAYILMASINA," karar verilmiş.

Mahkememizin kararının davalı Kahramanmaraş Kimya İthalat İhracat Taşımacılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'ne tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğine, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01838834