T.C. ADALAR ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/363 Esas
KARAR NO : 2023/403

Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/10/2023 tarihli ilamı ile 151/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ubayidulloeviç ve Rahima oğlu, 09/01/2003 doğumlu,mah/köy nüfusuna kayıtlı ABDULLO SHARIPOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

23.02.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01992590