T.C. ADIYAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/91 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Yenigüven Köy/ Mah. Çay Mevki
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 424
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :1115.54 m2
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda
yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/91 sayısında dava açılmıştır.4650 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda ve maddi hatalara karşı adli yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin adınıza Vakıflar Bankası Adıyaman Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi işbu ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemenize yazılı olarak bildirmeniz ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01836947