T.C. ADIYAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO : 2023/139 Esas

DAVACI :TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLUĞI

DAVALILAR : 1- NAZİF GÜVENÇ Altınsehır Mah. 3035 Sk. No:5E/10 Adıyaman Merkez/ ADIYAMAN
2- ŞÜKRÜ GÜVENÇ
3- ABDURRAHMAN GÜVENÇ Yeniköy Köyü No: 4 Adıyaman Merkez/ ADIYAMAN
4- AHMET GÜVENÇ Organize Sanayi Bölgesi Hacı Hasan Çelik Cad. No:15 Adıpak Süt Fabrikası Adıyaman Merkez/ ADIYAMAN
5- MUSTAFA GÜVENÇ
6- ZELIYHA ATABAY
Mahkemenizce davalı Zeliyha ATABAY'ın dava dilekçesinde TC kimlik numarası ve adresinin bildirilmemesi sebebiyle TC kimlik numarası ve adres araştırması yapıldığı ve faakt sonuç alınamadığı, bu nedenle Mahkememizce 7201 sayılı Tebligat Kanunu md. 28 uyarıncadava dilekçesi, aldırılan son bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiği anlaşılmakla;
Davacı TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI tarafından davalılar Nazif GÜVENÇ, Şükrü GÜVENÇ, Abdurrahman GÜVENÇ, Ahmet GÜVENÇ, Mustafa GÜVENÇ,ve Zeliyha ATABAY aleyhine açılan Adıyaman ili Merkez İlçesi Yeniköy Köyü Narlık Mevki 30 numaralı parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;
08/08/2023 havale tarihli fen bilirkişi raporunda Adıyaman ili Merkez İlçesi Yeniköy Köyü Narlık Mevki 30 numaralı parsel sayılı taşınmaz için 2059,07m2 'lik alanın kamulaştırma alanı içerisinde kaldığı, aldırılan 15/12/2023 tarihli heyet raporunda ise; kamulaştırılan toplan alan için, 327.103,86 TL değer biçildiği ve davalı Zeliyha ATABAY'in hissesine tekabül eden miktarın 81.775,97 TL olduğu,
Duruşmanın 26/03/2024 günü saat: 09:25'e bırakıldığı, duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı
hususları, dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçmek üzere davalı Zeliyha ATABAY'a ilanen tebliğ olunur.

15/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01991066