T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2023/477 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ tarafından davalılar davalılar MUSTAFA UZ, HASİBE PEKGÖZ, GÜLSÜM İÇLİ aleyhine dava konusu Aksaray İli Gülağaç İlçesi Camiliören Mahallesi 124 ada 21parsel numaralı taşınmaz kamulaştırılmasına, Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tapuya tescili istemli dava açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02027034