T.C. ALANYA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2021/154 Esas

İLAN

Mustafa ve Hatice oğlu, 08.06.1977 Ermenek doğumlu, Karaman ili Başyayla ilçesi Büyükkarapınar mah/köy kayıtlı. Sanık Tuğrul YAVUZLU hakkında Alanya 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 09.06.2023 tarih, 2021/154 esas, 2023/336 karar sayılı kararı ile Hırsızlık suçundan dolayı neticeten 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. Tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. Maddeleri uyarınca gazetede ilanen tebliğine ve ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz zabıt katibine bulunacak beyanın tutanağa geçirilerek Hakime onaylattırılması suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01885742